Rechtsbijstandschade

Rechtsbijstandschade?

Hebt u schade? Heel vervelend. Maar nu kunnen wij onze toegevoegde waarde bewijzen.

Het melden ervan is heel simpel. Het kan online of via het downloaden van de benodigde formulieren.

Na de melding nemen wij contact met u op om een en ander op de juiste wijze af te wikkelen.

Mocht u buiten kantooruren ons i.v.m. schade ECHT DRINGEND nodig hebben, kunt u ons bereiken via een mobielnummer: 06-21262503.

    * = verplicht invullen