Verzekeraars hakken in 2018 knoop door over directe autoverzekering

Verzekeraars hakken in 2018 knoop door over directe autoverzekering

Verzekeraars hakken in 2018 knoop door over directe autoverzekering

Het Verbond van Verzekeraars wil komend jaar vaststellen of een directe autoverzekering in Nederland toekomst heeft. Schade van een aanrijding wordt dan altijd door de eigen verzekeraar afgehandeld. In het eerste kwartaal worden de resultaten bekend van een proef met deze vorm van verzekering bij twee leden van het Verbond. Verzekeraars zien een directe verzekering als mogelijk antwoord op de deeleconomie en de opkomst van autonome auto’s.

Verzekeraars hakken in 2018 knoop door over directe autoverzekering

Het onderzoek naar de directe verzekering is een van de prioriteiten in het donderdag gepubliceerde beleidsplan 2018 van het Verbond. Het thema stond ook al in het beleidsplan voor 2016, maar is volgens woordvoerder Rudi Buis nu in een veel verder stadium. Het Verbond is onlangs op werkbezoek geweest in Zweden, het enige andere land in de wereld dat al een directe schadeverzekering voor auto kent. Het verslag met de bevindingen van die reis is binnenkort klaar.

Snel en efficiënt

Eveneens in de komende maanden worden de resultaten bekend van twee verzekeraars die momenteel experimenteren met een directe verzekering. Zij handelen onderling autoschades van verzekerden af bij de eigen verzekeraar, ongeacht wie er aansprakelijk was voor de aanrijding. Welke twee partijen deze proef uitvoeren, wil het Verbond nog niet bekendmaken. Klanten merken volgens Buis niets van dat ze aan een experiment meedoen. Hoogstens zou het kunnen zijn dat hun schade vlugger is afgewikkeld dan normaal.

“Een directe autoverzekering is sneller en efficiënter”, licht Buis toe. “Bovendien moet het verzekeringsmodel met de komst van autonome auto’s veranderen. Hoe goed een zelfrijdende auto ook is, linksom of rechtsom zal ook die schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door een hack, een storing of doordat iemand domme dingen doet. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid. De hard- en software in de zelfrijdende auto komt van tig fabrikanten.” Ook de verwachte groei van het aantal deelauto’s roept vragen rondom aansprakelijkheid op.

Wetgeving aanpassen

Het Verbond neemt zich voor zodra de bevindingen van de Zweden-reis en de proef bekend zijn, een knoop door te hakken of verzekeraars verder gaan met directe verzekeringen. Dat betekent niet dat er al snel producten de markt op zullen komen, aldus Buis. “Dit is een project van lange adem. Juridisch betekent het namelijk wel wat. De wetgeving rondom aansprakelijkheid zal moeten worden aangepast.”

Volmachtkanaal professionaliseren

Ander speerpunt in het beleidsplan van het Verbond is de professionalisering van het volmachtkanaal. In 2018 komen de verzekeraars met een nieuwe visie op volmachten en samen met de NVGA wordt gekeken hoe dit distributiekanaal professioneler kan worden ingericht. Aandachtspunten daarbij zijn datakwaliteit, risicobeheersing en auditing.

Ook het verbeteren van de afwikkeling van letselschades staat in 2018 hoog op de agenda. Daarnaast heeft het Verbond onder andere de toekomst van het pensioenstelsel, het monitoren van het asbestverbod per 2024, de evaluatie van het provisieverbod en de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming tot prioriteit voor komend jaar benoemd.

bron: amweb.nl