Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dat beleid voor de medewerkers van de Bruyn Financieel Adviseurs wordt jaarlijks door het managementteam vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met (salaris)ontwikkelingen in de branche en ontwikkeling van de individuele werknemer binnen zijn of haar functie. De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris en dat is bij ons bedrijf marktconform. De Bruyn Financieel Adviseurs kent omzetbonussen noch een winstdelingsregeling. Alleen leidinggevenden kunnen in aanmerking komen voor een variabele beloning, die een beperkt percentage van het vaste salaris omvat.

Alle werknemers maken jaarlijks met hun leidinggevende afspraken voor de komende periode. Klantgerichtheid, kwaliteit van dienstverlening, professionaliteit, kennis en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. Halverwege het jaar vindt een voortgangsgesprek plaats en aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd in hoeverre de afspraken gerealiseerd zijn. Deze evaluatie is mede bepalend voor eventuele groei in salaris, functie en afspraken voor de volgende periode.

Wij zijn van mening dat het beloningsbeleid van de Bruyn Financieel Adviseurs voldoende waarborg biedt om onze klanten zonder ongewenste financiële prikkels te adviseren en wij daardoor voldoen aan de regels die de wetgever stelt (Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen). En daarmee ook voldoen aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) respectievelijk DNB (de Nederlandse Bank). Die laatste twee zien erop toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.