Schade?

Hebt u schade? Heel vervelend. Maar nu kunnen wij onze toegevoegde waarde bewijzen.

Het melden ervan is heel simpel. Het kan via het onderstaande formulier. U kunt deze hier ook in PDF downloaden.

Vul het PDF document zo volledig mogelijk in en verstuur deze met alle gevraagde stukken naar schade@debruyn.nl

Na de melding nemen wij contact met u op om een en ander op de juiste wijze af te wikkelen.

Mocht u buiten kantooruren ons i.v.m. schade ECHT DRINGEND nodig hebben.

Kunt u ons bereiken via een mobielnummer: 06-21262503.

 

Schade-aangifteformulier Inboedel / Opstal / Aansprakelijkheid

  Persoonsgegevens

  Verzekeringsnemer*

  Adres*

  Postcode*

  Plaats*

  Telefoonnummer*

  E-mail adres*

  IBAN nummer*

  Soort verzekering*

  Is er recht op aftrek B.T.W.*

  Aansprakelijkheid

  Schadedatum*

  In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld*

  Welke schade werd toegebracht*

  Oorzaak van de schade*

  Gegevens benadeelde

  Naam*

  Adres*

  Postcode*

  Plaats*

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  E-mail adres

  IBAN nummer

  In welke relatie staat deze tot u*

  Upload brieven, nota's en dergelijkeDeze informatie mag ook achteraf worden aangeleverd via schade@debruyn.nl onder vermelding van uw postcode en huisnummer, polisnummer of schadenummer

  Schade gegevens

  Schadedatum*

  Plaats van de schade*

  Adres van de schade*

  Oorzaak van de schade*

  Omschrijving van de toedracht*

  Is de schade al gemeld*

  Heeft er diefstal of een inbraak plaatsgevonden*

  Zijn er beschadigde voorwerpen*

  Wie heeft de schade veroorzaakt*

  Upload situatie schets en/of toelichting

  Schademelding

  Wanneer*

  Aan wie*

  Diefstal / Inbraak

  Zijn er sporen van braak*

  Is van de schade aangifte gedaan*

  Upload lijst met vermiste voorwerpenDeze lijst moet de naam en kosten van de voorwerpen bevatten. Deze lijst mag ook achteraf worden aangeleverd via schade@debruyn.nl onder vermelding van uw postcode en huisnummer, polisnummer of schadenummer

  Sporen van braak

  Voor de correcte verwerking van uw schade zijn foto's van deze inbraaksporen noodzakelijk. U kunt deze hier uploaden. Alternatief mag u deze foto's achteraf toesturen via schade@debruyn.nl onder vermelding van uw postcode en huisnummer, polisnummer of schadenummer.

  Upload foto's

  Aangifte

  Datum*

  Upload proces-verbaal*

  Aangifte

  Voor de correcte verwerking van uw schade is een aangifte noodzakelijk. U kunt via de website van de politie aangifte doen en vervolgens het proces-verbaal aan ons doorsturen via schade@debruyn.nl onder vermelding van uw postcode en huisnummer, polisnummer of schadenummer.

  Beschadigde voorwerpen

  Is de schade herstelbaar*

  Schade herstelbaar

  Voor welk bedrag kan er worden hersteld

  Is de reparatie reeds uitgevoerd*

  Schade niet herstelbaar

  Waarom kan er niet worden hersteld*

  Schade veroorzaakt door

  Naam*

  Adres*

  Postcode*

  Plaats*

  Ondertekening

  De op dit formulier ingevulde en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent of die u aansprakelijk acht. Op deze verwerking is het privacy statement van toepassing, dat u vindt op de site van de desbetreffende verzekeraar.

  De verzekeraar registreert tevens schademeldingen en verzekeringsgegevens in de CIS databank. Stichting CIS bewaart deze gegevens voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Zo kunnen verzekeraars, politie, justitie en andere door Stichting CIS erkende instellingen onderling informatie uitwisselen. Daarmee kunnen ze risico’s beheersen en fraude tegengaan. Meer informatie vindt u op stichtingcis.nl.

  Ondergetekende verklaart

  • vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

  • dit schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;

  • van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

  Plaats*

  Datum*

  Volledige naam*