Lichte toename aantal inbraken

Lichte toename aantal inbraken

Lichte toename aantal inbraken

Voor het eerst in jaren zien verzekeraars een (lichte) stijging van het aantal inbraakclaims. Noteerden verzekeraars in 2015 nog een kleine 61.000 claims, vorig jaar liep dat op naar bijna 64.000. Dit blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken 2017 van het Verbond van Verzekeraars. Noord-Brabant en Limburg genieten de grootste populariteit onder het dievengilde.

 Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond registreerde in 2016 een toename van bijna 5 % van het aantal inbraakclaims. Het landelijk gemiddelde aantal inbraakclaims per 1.000 huishoudens lag daarmee vorig jaar op 8,2.

Ook claims zonder braakschade

Het CVS heeft de rekenmethode voor inbraakclaims op de opstal- en inboedelverzekeringen gewijzigd: ook claims voor diefstal en insluiping zonder braakschade zijn nu meegerekend voor 2016 en voorgaande jaren. Verzekeraars willen met deze kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, door deze gegevens te delen met overheden en hulpdiensten.

Feestdagen populair

Het Verbond raadt iedereen aan om tijdens de komende donkere feestdagen alert te zijn: het aantal inbraakclaims vertoont een duidelijke piek tijdens Kerst als velen niet thuis zijn en bij familie of vrienden aan de kerstdis zitten. Tijdens de jaarwisseling ligt het aantal claims nog iets hoger, ook omdat degenen die wel thuis zijn de deur nogal eens open laten staan om buiten vuurwerk af te steken of om buren en bekenden een goed nieuw jaar toe te wensen. Waar verzekeraars gemiddeld op een dag 175 inbraakclaims noteren, ligt dat tijdens de donkere feestdagen rond de 350.

Grote regionale verschillen

Verzekeraars registreerden vorig jaar in Limburg de meeste claims: 11,0 per 1.000 huishoudens, gevolgd door Brabant (10,6). Wel daalde het aantal claims in deze provincies licht. In Zeeland en Friesland (beide 5,1 claims per 1.000 huishoudens) wordt het minst ingebroken. Bij de grotere woonplaatsen vormen Eindhoven, Breda en Almere de top drie als het gaat om de kans op een inbraak. Onderaan – en dus het veiligst – staan Leiden en Amsterdam.

bron: am:web