AFM: ‘Spoor hypotheekklanten aan extra af te lossen met vakantiegeld’

AFM: ‘Spoor hypotheekklanten aan extra af te lossen met vakantiegeld’

AFM: ‘Spoor hypotheekklanten aan extra af te lossen met vakantiegeld’

De AFM denkt dat het zinvol is als banken consumenten met een aflossingsvrije en beleggingshypotheek benaderen op momenten dat zij financiële ruimte hebben, en daarmee experimenteren. Zo kunnen consumenten worden aangespoord om extra af te lossen in de periodes dat vakantiegeld en eindejaarspremies worden uitgekeerd, of wanneer er financiële ruimte ontstaat in de maandlasten, bijvoorbeeld na renteherziening of rentemiddeling. De toezichthouder trekt deze conclusie uit gedragswetenschappelijke experimenten die het samen met de geldverstrekkers ING en Florius uitvoerde.

AFM: ‘Spoor hypotheekklanten aan extra af te lossen met vakantiegeld’

De omvang van de aflossingsvrije hypotheekschuld is 340 miljard euro. De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor bijna 55 procent uit aflossingsvrije en
beleggingshypotheken. In geld bedraagt de omvang van de aflossingsvrije hypotheekschuld € 340 mrd. De AFM, maar ook andere partijen, wezen er al eerder op dat consumenten hierdoor aan het einde van de looptijd in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld omdat de restschuld dan moet worden afgelost, het inkomen bij pensioen daalt en de rente na dertig jaar niet meer aftrekbaar is.

Slim opgestelde brief

Eind vorige week werd bekend dat de AFM, ING en Florius in een gezamenlijk initiatief gedragswetenschappelijke experimenten hebben ingezet om consumenten te activeren en daarmee financiële problemen te voorkomen. Hieruit blijkt dat een sms, een slim opgestelde brief en een voucher die bijdraagt aan de advieskosten, kwetsbare consumenten kunnen activeren.

Sms berichten

Uit het onderzoek bij ING blijkt onder meer dat het versturen van een sms-bericht klanten stimuleert om online een bericht te openen over het aflossen van hun hypotheek. Bijna tweederde (66%) van de klanten opende een bericht na ontvangst van een sms, terwijl dit zonder sms slechts iets meer dan de helft (52%) betrof. Een experiment met een website gebaseerd op gedragswetenschappelijke inzichten bracht ook klanten in actie, maar minder dan een speciale website die ING eerder inzette om klanten te laten aflossen, sparen of omzetten.

Brief en voucher

Florius experimenteerde met het versturen van een innovatieve brief, waarbij gebruik gemaakt is van gedragswetenschappelijke inzichten, en een voucher die bijdraagt aan de kosten voor financieel advies en/of bemiddeling. De combinatie van een brief en de voucher zorgde voor een stijging van het aantal klanten dat actie onderneemt: van bijna 5% naar bijna 9%. Klanten die een voucher ontvingen kozen vaker voor een structurele oplossing door omzetting van de hypotheekvorm.

Effectieve benaderingswijze

Frans de Weert, hoofd van het Expertisecentrum van de AFM: “Experimenten zoals bij ING en Florius helpen bij het vinden van betere manieren om potentieel kwetsbare consumenten daadwerkelijk in beweging te brengen. Deze experimenten leiden wellicht niet tot allesomvattende oplossingen, maar brengen marktpartijen wel stap voor stap dichter bij een effectieve benaderingswijze. Wij vinden het belangrijk dat de markt verder experimenteert om gedragswetenschappelijke inzichten in te zetten in het belang van de klant. Bijvoorbeeld door huiseigenaren de mogelijkheid te bieden af te gaan lossen als zij door renteherziening een besparing op de maandlasten realiseren.”

bron:amweb.nl