‘Zorgverzekeraars frustreren ontwikkeling nieuwe medicijnen’

‘Zorgverzekeraars frustreren ontwikkeling nieuwe medicijnen’

‘Zorgverzekeraars frustreren ontwikkeling nieuwe medicijnen’

De Nederlandse zorgverzekeraars blokkeren verbetering van de gezondheidszorg. Dit stelt farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk, fabrikant van insuline, tegenover het Financieele Dagblad.  Al eerder deden andere farmaceuten hun beklag over de zorgverzekeraars die zich op hun beurt niet zeggen te herkennen in de klachten.

‘Zorgverzekeraars frustreren ontwikkeling nieuwe medicijnen’

Patiënten met diabetes krijgen onder druk van verzekeraars vaak oudere medicijnen voorgeschreven, omdat die net iets goedkoper zijn dan modernere middelen, vertelt Sanne Groenemeijer, directeur van Novo Nordisk in Nederland, tegen hetFinancieele Dagblad.Groenemeijer slaat alarm omdat nieuwe insulines van Novo Nordisk, die op termijn moeten leiden tot minder sterfte, in Nederland moeizaam ingang vinden. Hoewel de nieuwe medicijnen met € 50 per maand niet duurder zijn dan de oude oorspronkelijk waren, geven de verzekeraars toch de voorkeur aan de oude. De prijzen hiervoor zouden recent zijn gedaald tot minder dan  € 40 per maand.

Obsessie met kostenbesparing

Novo Nordisk is niet het eerste farmaceut die ageert tegen de moeizame  toelating van nieuwe medicijnen. Eerder stelden Merck & Co (MSD) en Johnson & Johnson’s farmadochter Jansen dat de introductie van nieuwe medicijnen in Nederland buitengewoon lastig is door de vermeende obsessie met kostenbesparing. Janssen dreigde zelfs nieuwe geneesmiddelen in Nederland helemaal niet meer actief aan te bieden.

MS-medicijn Fampyra

Vanavond besteedt ook televisieprogramma Radar aandacht aan de selectieve wijze waarop zorgverzekeraars omgaan met toelating van medicijnen. In dit geval gaat het om het MS-medicijn Fampyra.  Verzekeraars vergoeden het medicijn vanaf komende maand niet meer omdat het Zorginstituut Nederland, dat advies geeft aan de minister, de werking van het middel niet bewezen acht. Volgens Radar zijn de 2.000 MS-patiënten die het middel gebruiken, maar ook neurologen, met stomheid geslagen. Ook zijn er door de MS Vereniging in een week tijd al meer dan 20.000 handtekeningen verzameld die de vereniging wil aanbieden aan de minister.

In reactie op de Novo Nordisk kwestie verwijst Zorgverzekeraars Nederland ook naar het ministerie en het onderliggende advies van het Zorginstituut.

bron: amweb.nl