Onderzoek zorgplicht; klanten willen vaker contact met tussenpersoon

Onderzoek zorgplicht; klanten willen vaker contact met tussenpersoon

Onderzoek zorgplicht; klanten willen vaker contact met tussenpersoon

Bijna 80% van de consumenten vindt zorgplicht nuttig, positief en zelfs noodzakelijk, zo blijkt uit een onderzoek dat kredietverstrekker Defam samen met Motivication uitvoerde onder klanten. Meer dan de helft van de klanten wil graag vaker persoonlijk contact met zijn of haar tussenpersoon. Ook blijkt dat maar weinig van de ondervraagden echt weten wat zorgplicht precies inhoudt.

Onderzoek zorgplicht; klanten willen vaker contact met tussenpersoon

Volgens de wet hebben kredietverstrekkers de (zorg)plicht om hun klanten zorgvuldig te behandelen en de belangen  van hun klant goed te behartigen Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij hun klanten goed voorlichten en de juiste informatie verstrekken en alleen een advies geven dat aansluit bij de persoonlijke situatie van de klant. Deze zorgplicht geldt ook tijdens de looptijd van een lening.

Verwachtingen van tussenpersoon

In december 2017 voerde Defam het onderzoek uit onder 800 klanten met een lening. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nu bekendgemaakt. Met het onderzoek wou de kredietverstrekker helder krijgen wat de consument vindt van zorgplicht. Consumenten werd gevraagd wat ze van zorgplicht weten, wat ze verwachten van hun tussenpersoon en kredietverstrekker, én hoe ze vinden dat beide partijen invulling moet geven aan zorgplicht.

69% weet weinig tot niets van zorgplicht

Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de klanten weinig tot niets weten van zorgplicht. De klanten die wel een idee hebben, denken dat zorgplicht vooral gaat over ‘verantwoord lenen’, ‘persoonlijk contact’, ‘duidelijke informatie’ en ‘beschermen van de klant’. Na wat meer uitleg bleek de behoefte aan zorgplicht enorm groot. Bijna 80% ziet zorgplicht als nuttig, positief en noodzakelijk. 46% van de klanten vindt het ook voor zichzelf een relevant onderwerp.

Helft wil persoonlijk contact

79% van de ondervraagden vindt het noodzakelijk dat de tussenpersoon minimaal 1 keer per jaar checkt of de lening nog past bij de situatie en controleert of de lening nog verantwoord is. Meer dan de helft van de klanten wil graag persoonlijk contact met zijn tussenpersoon hierover. Aan het vertrouwen van de klant kan nog wel gewerkt worden. 69% denkt dat de tussenpersoon of kredietverstrekker bij uitvoering van de zorgplicht zijn eigen financieel belang voor dat van de klant laat gaan.

bron:amweb.nl