Fietsers en verkeersveiligheid

Fietsers en verkeersveiligheid

Fietsers en verkeersveiligheid

Dankzij de techniek daalt het aantal dodelijke slachtoffers onder auto-inzittenden de laatste jaren  gestaag. Maar het aantal (dodelijke) fietsslachtoffers wil maar niet omlaag. Wat te doen?

Fietsers en verkeersveiligheid

Maatregelen die voorgesteld worden, hebben vrijwel zonder uitzondering altijd betrekking op het rijgedrag van motorrijtuigbestuurders en de inrichting van de motorrijtuigen op het gebied van veiligheid. Vaak ook wordt om aanpassingen van de infrastructuur gevraagd.

Onverantwoord gedrag van fietsers

Maar hoe zit het eigenlijk met het rijgedrag en het daarmee samenhangende verantwoordelijkheidsbesef van de fietsers zelf ? Deze blijkt in de praktijk vaak ver te zoeken. Zo wordt door fietsers massaal het rode verkeerslicht genegeerd, geeft men bij het veranderen van richting vaker niet dan wel richting aan, steekt men kort voor een naderend motorrijtuig toch nog snel de straat over en verleent men geen vrijwel nooit voorrang aan voetgangers die oversteken op een zebrapad.

Het advies om na alcoholgebruik geen motorrijtuig te besturen wordt gelukkig steeds vaker door verkeersdeelnemers opgevolgd. Het besluit om dan vervolgens onder die omstandigheden de fiets te pakken is echter net zo onverstandig als gevaarlijk. Het leidt namelijk tot minder concentratie, hetgeen weer leidt tot minder inlevingsvermogen en een sterk verminderde oplettendheid in het verkeer. En juist voor fietsers is oplettendheid in het verkeer van belang, ja soms zelfs van levensbelang. Eén op de drie verkeersdoden is immers een fietser, terwijl fietsers niet een derde van alle verreden kilometers afleggen.

Gebruik van mobiele telefoons

Wat zeker ook van invloed is op de oplettendheid van verkeersdeelnemers in het algemeen, maar bij fietsers in het bijzonder, is het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. ‘Appen’, bellen en muziek luisteren tijdens het fietsen, het is inmiddels schering en inslag. Het leidt uiteraard tot verkeersgevaarlijke situaties met alle gevolgen van dien.

Verkeersminister Van Nieuwenhuizen ziet inmiddels een ‘groot maatschappelijk en politiek draagvlak’ voor een verbod voor appen op de fiets. De minister wil een krachtig signaal afgeven en komt volgend jaar met een wetsvoorstel, inclusief boetebedragen.

Effect van trap ondersteuning

En dan de invloed van de trap ondersteunende technieken. Hierdoor bereiken fietsen inmiddels snelheden die vergelijkbaar zijn met die van motorrijtuigen. Maar de bestuurders blijven zich wel gedragen als fietsers. Snelheden op een fiets binnen de bebouwde die liggen tussen de 30 en 40 kilometer per uur zijn geen uitzondering en leiden op kruisingen en op wegen met een hoge verkeersdrukte tot zeer gevaarlijke situaties. Automobilisten kunnen in dat geval minder snel anticiperen op de snelle nadering en het rijgedrag van de fietser.

Ook het verschil in snelheid tussen ‘elektrische’ fietsers en gewone fietsers neemt toe en leidt vaker tot ongevallen. Uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat het aantal gewonden en doden als gevolg van fietsongelukken toeneemt. Het aantal ziekenhuisopnames na een fietsongeluk is de laatste jaren zelfs met ruim 40 procent toegenomen.

Bevordering verkeersveiligheid

Diverse organisaties ondernemen inmiddels actie, vooral om ongelukken door racefietsers te voorkomen. De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en de Fietsersbond hebben een gedragscode opgesteld voor fietsers om toch vooral rekening met elkaar te houden.

Wat 112Schade betreft wordt het tijd dat alle fietsers meer en nadrukkelijker worden aangesproken op hun onverantwoorde en daarmee verkeersgevaarlijke rijgedrag. Het initiatief van Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen wordt dan ook van harte toegejuicht.

Fietspaden

Door de toename van het aantal fietsers en de verschillende snelheden pleiten wij ook voor meer fietspaden waardoor fietsers en gemotoriseerd verkeer nog meer van elkaar worden gescheiden. Ook bredere fietspaden of de verschillende rijrichtingen scheiden, zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid van fietsers.