Jonge kinderen vaker slachtoffer van brandwonden

Jonge kinderen vaker slachtoffer van brandwonden

De zomer staat voor deur en in deze periode is het extra raadzaam om er op te letten dat kinderen geen brandwonden oplopen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat jonge kinderen (0-4 jaar) sowieso een een drie keer grotere kans hebben om met een brandwond bij de huisarts te komen. In het weekend of in de avonduren zelfs vier keer zo groot.

Jonge kinderen vaker slachtoffer van brandwonden

De Nederlandse Brandwonden Stichting is geschrokken van deze cijfers. “We zien dat het aantal meldingen bij jonge kinderen in vijf jaar tijd is gestegen van 3,7 kinderen per 1.000 patiënten die staan ingeschreven bij de huisarts, naar 11,7 kinderen. Wij gaan direct onze voorlichtingsacties intensiveren”, aldus Christel von Reeken, coördinator Preventie van de Nederlandse Brandwonden Stichting. “De inzichten uit het onderzoek combineren we met de data uit de brandwondencentra, zodat we ons nog beter kunnen richten op de risicogroepen.”

Jongens oververtegenwoordigd

Samen met het NIVEL heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting gegevens over een onderzoeksperiode van vijf jaar in kaart gebracht. Daaruit blijkt onder meer dat jongens zijn oververtegenwoordigd bij de jonge doelgroep, maar ook dat de huisarts in de zomermaanden en rond de jaarwisseling meer brandwonden ziet dan in de rest van het jaar.

92.000  mensen per jaar

Naar schatting gaan jaarlijks 92.000 mensen naar de huisarts(enpost) na het oplopen van een brandwond, 900 mensen worden behandeld in een van de brandwondencentra en op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen komen 9.000 patiënten per jaar terecht.

bron:amweb.nl