Eurocommissaris wil AOV en pensioen voor zzp’er verplichten

Eurocommissaris wil AOV en pensioen voor zzp’er verplichten

Eurocommissaris wil AOV en pensioen voor zzp’er verplichten

Eurocommissaris Marianne Thyssen (Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) noemt het niet goed dat zzp’ers in Nederland geen pensioen op kunnen bouwen bij reguliere pensioenfondsen voor werknemers. Ze wil dat pensioen en AOV verplicht worden voor zelfstandigen. Dat zegt ze in een interview met NRC.

Eurocommissaris wil AOV en pensioen voor zzp’er verplichten

De Vlaamse eurocommissaris Thyssen wil dat alle Europese lidstaten zzp’ers verplichten te gaan sparen voor hun pensioen. Ook wil ze dat deze groep gedwongen wordt een AOV af te sluiten. “Als straks één op de vier werkenden een zelfstandige is of op een kwetsbaar contract werkt en zij zijn niet gedekt zoals normale werknemers, dan erodeert onze sociale bescherming”, zegt Thyssen in een interview met NRC. Als ze toch ziek worden, zijn de kosten vaak voor de samenleving, vreest de eurocommissaris. Door iedereen verplicht te verzekeren, hoopt ze de kosten betaalbaar te houden.

Geen geld voor aanvullende regeling

Het gaat in haar plannen om aanbevelingen, ze kan overheden niet dwingen die in nationale wetgeving over te nemen. Tegen NRC zegt Thyssen te hopen dat de ministers van Sociale Zaken met elkaar in ieder geval een ondergrens afspreken. Nederland lijkt hier niet voor te voelen. Het kabinet stelt zich vooralsnog op het standpunt dat zzp’ers zelf bepalen of ze zich willen verzekeren. Daarbij verwijzen de beleidsmakers naar het ondernemersrisico.

In het interview verbaast Thyssen zich erover dat zelfstandigen in Nederland geen pensioen kunnen opbouwen via de pensioenfondsen voor werknemers. Ze wil dat de regering daarnaar kijkt. “Velen hebben niet genoeg geld voor aanvullende pensioenspaarregelingen. Veel zelfstandigen bouwen daarom geen aanvullend pensioen op of kopen slechts gedeeltelijke bescherming via een verzekeraar”, aldus de eurocommissaris in de krant.

Jongerenpartijen

Thyssen is niet de enige die een verplicht pensioen voor zelfstandigen voorstaat. Twee weken geleden lanceerden de jongerenpartijen van de coalitie ook al een plan voor een algemene pensioenplicht voor iedereen die in Nederland belasting betaalt. Ze vinden dat het pensioenstelsel moet worden aangepast aan de veranderende arbeidsmarkt.

bron:amweb.nl