Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vergoeding affectieschade aan

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel vergoeding affectieschade. De aanpassing wordt per 1 januari 2019 van kracht. Verzekeraars verwachten dat de schadelast hierdoor gaat stijgen.

De nieuwe wetgeving voor affectieschade moet tegemoetkomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de € 12.500 en € 20.000. De partij die aansprakelijk is voor het ongeluk moet de vergoeding gaan betalen.

De wet gaat gelden voor nabestaanden en naasten. Daaronder worden in ieder geval partners, kinderen en ouders verstaan. Ook degenen die in gezinsverband duurzaam zorg hebben voor de gekwetste vallen onder dit begrip. Stiefkinderen en -ouders maakten er in eerste instantie geen deel van uit, maar zijn in een later stadium door de Tweede Kamer toegevoegd aan het voorstel. Ook zij hebben straks recht op een vergoeding van affectieschade.

Amerikaanse toestanden
Acht jaar geleden strandde een eerdere poging affectieschade in de wet op te nemen nog in de Eerste Kamer. De Senaat vreesde toen dat het voorstel zou leiden tot een ‘Amerikaanse’ claimcultuur. In de wet die nu is aangenomen is daaraan tegemoetgekomen door duidelijker te omschrijven wanneer iemand recht heeft op affectieschade. Ook is de omvang van de maximale vergoeding vastgelegd. De normbedragen hangen onder andere af van de relatie tot het slachtoffer en of het om ernstig letsel gaat of om een overlijden.

Erkenning
Verzekeraars stellen blij te zijn met de nieuwe wet. “Geen enkele financiële vergoeding kan het leed van nabestaanden van slachtoffers compenseren”, laat het Verbond weten. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat compensatie wél een belangrijke rol speelt in de erkenning van datzelfde leed.”

Hogere schadelast
Het Verbond verwacht wel dat de wet leidt tot een hogere schadelast voor verzekeraars. Bij autoverzekeringen (WA) houdt men rekening op een stijging van minimaal 3%, door affectieschadeclaims na verkeersongevallen. De impact van medische aansprakelijkheidsverzekeraars is naar verwachting hoger. Het Verbond vermoedt een stijging van 15% in de letselschadelast voor deze partijen.

Bron: amweb.nl