Menselijk handelen is brandoorzaak nummer één in MKB

Menselijk handelen is brandoorzaak nummer één in MKB

Menselijk handelen is brandoorzaak nummer één in MKB

Menselijke fouten zijn de belangrijkste reden van bedrijfsbranden in het MKB. In de top 10 van brandoorzaken die verzekeraar Reaal maakte, staat menselijk handelen nog boven elektra als brandrisico. Reaal maakte de lijst in het kader van de Nationale Brandpreventieweken en wil bedrijven ermee wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en het belang van preventieve maatregelen.

Menselijk handelen is brandoorzaak nummer één in MKB

“Uit de inventarisatie van onze eigen cijfers blijkt dat menselijke handelen de belangrijkste oorzaak van brand is”, zegt Unitmanager Schade bij Reaal Alex de Langen. “Denk hierbij aan ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand dat ontstaat na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn, maar ook het roken van sigaretten en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen komen nog steeds veelvuldig voor.”

Elektra

Op de tweede plaats in de lijst staat ‘elektra.’ Daaronder valt brand door kortsluiting in verouderde stoppenkasten of stopcontacten, maar ook door kwalitatief slechte of beschadigde opladers en het onnodig aan laten staan van elektrische apparatuur.

Risico’s bespreken

De lijst wordt voor een belangrijk deel gevuld met externe factoren zoals bliksem of brand in een naastgelegen pand. “Je kan als ondernemer dus nog zo voorzichtig zijn, je bent toch vaak nog afhankelijk van andere mensen of factoren om je heen. Het is belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust worden. Kijk daarom verder dan je eigen pand en bespreek mogelijke risico’s met aangrenzende ondernemers en omwonenden. Vaak zijn er gezamenlijk goede oplossingen te realiseren die veel ellende kunnen voorkomen”, zegt De Langen.

bron:amweb.nl