Europees voorstel voor zwarte doos in elke auto gaat verzekeraars niet ver genoeg

Europees voorstel voor zwarte doos in elke auto gaat verzekeraars niet ver genoeg

Europees voorstel voor zwarte doos in elke auto gaat verzekeraars niet ver genoeg

De Europese Commissie wil dat alle motorvoertuigen worden uitgerust met een zogenaamde Event Data Recorder (EDR), vergelijkbaar met de zwarte doos uit een vliegtuig. Het Verbond van Verzekeraars juicht dat toe, maar wil nog een stap verder gaan. Het voorstel voorziet namelijk niet in een koppeling met het voertuigidentificatienummer. Met dat nummer kan de politie na een ongeval snel de gegevens uitlezen, iets wat afwikkeling van (letsel)schades volgens verzekeraars ten goede komt.

Europees voorstel voor zwarte doos in elke auto gaat verzekeraars niet ver genoeg

Het Europees Parlement bespreekt volgende week een voorstel van de Europese Commissie om enkele nieuwe verkeersveiligheidssystemen voor motorvoertuigen te verplichten. Een daarvan is de gegevensrecorder (EDR). Sommige fabrikanten rusten hun auto’s al uit met zo’n zwarte doos. In de Verenigde Staten zijn ze eveneens verplicht.

Verkeersveiligheid analyseren

De gegevensrecorder slaat cruciale voertuiggegevens op vóór, tijdens en na wat het voorstel een ‘initiërende gebeurtenis’ noemt. Dat zijn bijvoorbeeld het opblazen van een airbag of acties van andere veiligheidssystemen. Een verplichte zwarte doos moet het volgens de Europese Commissie makkelijker maken de verkeersveiligheid te analyseren en het effect van bepaalde veiligheidsmaatregelen vast te stellen.

Voertuigidentificatienummer

Het Verbond van Verzekeraars toonde zich eerder dit jaar al een fervent voorstander van een verplichte zwarte doos. Het voorstel dat er nu ligt gaat de verzekeraars echter niet ver genoeg. De Commissie schrijft namelijk dat de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatienummer (het chassisnummer) niet door de recorder mogen worden opgeslagen. Ook andere informatie waaruit het individuele voertuig afgeleid zou kunnen worden, mag niet geregistreerd.

Snelle afwikkeling schade

In een position paper pleit het Verbond ervoor dat voertuigidentificatienummer juist wel op te slaan. “Na een ongeval kunnen dan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie, data uitlezen. De autoriteiten moeten dit direct en zelf kunnen doen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden uitgelezen of gewijzigd door een partij die er belang bij heeft. De verzekeraar kan vervolgens (mede) op basis van de ongevalsrapportage van de politie snel over de voor de beoordeling van de aansprakelijkheid essentiële informatie beschikken. Dat leidt tot snellere afwikkeling van (letsel)schade”, aldus de verzekeraars.

Geen privacyprobleem

Het Verbond ziet geen problemen met de privacywetgeving. Er is enkel een toevoeging van een tweede doel van de EDR vereist. Nu maakt de politie ook al een rapport met daarin voor betrokkenheid en aansprakelijkheid relevante gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om snelheid, gordel wel of niet om, richtingaanwijzer aan of uit. Dit rapport of het proces-verbaal komt in handen van de betrokken verkeersdeelnemers en hun verzekeraars. “Aan de aard van de geregistreerde gegevens verandert dus niets, wel de kwaliteit ervan”, aldus de position paper.

bron: amweb.nl