Tussenpersoon moet verzekeraar wijzen op fouten in product

Tussenpersoon moet verzekeraar wijzen op fouten in product

Tussenpersoon moet verzekeraar wijzen op fouten in product

Tussenpersonen hebben door de invoering van de Europese distributierichtlijn IDD de plicht om de verzekeraar te waarschuwen als het door de maatschappij ontworpen product niet werkt of haar doel voorbij schiet. Hiervoor waarschuwt onderzoeker Mr. Cees de Jong, verbonden aan het Amsterdam Centre For Insurance Studies (ACIS). Volgens De Jong houdt de betreffende verordening geen rekening met de specifieke rol die de gevolmachtigd agent in het Nederlandse verzekeringslandschap speelt.

Tussenpersoon moet verzekeraar wijzen op fouten in product

De Jong verzorgde vorige week een lezing tijdens een symposium van ACIS in de hoofdstad over de impact van de IDD. Dat de verordening over productontwikkeling- en governance (EU 2017/2358) ook geldt voor verzekeringstussenpersonen is iets wat volgens de onderzoeker velen is ontgaan. “Dit komt mede, omdat in onze eigen Wft noch in het BGfo wordt gewezen op de toepasselijkheid van deze verordening.”

Rol bij besluitvorming

De IDD betitelt verzekeringsdistributie als het verkopen van een verzekering. Bemiddelaars en ook gevolmachtigd agenten zullen dan ook niet snel aangemerkt kunnen worden als productontwikkelaar, omdat de richtlijn daarvoor als voorwaarde stelt dat ze daarvoor een rol van betekenis dienen te spelen bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van een verzekeringsproduct. De Jong: “De verordening houdt kennelijk geen rekening met coassurantie en poolvorming.”

Fouten in product

Het ontslaat verzekeringsdistributeurs -verzekeringsondernemingen, verzekeringstussenpersonen en zogeheten nevenverzekeringstussenpersonen (bijvoorbeeld reisbureaus die annuleringsverzekeringen aanbieden)- niet van alle verantwoordelijkheid. Als ze een niet door hen ontwikkeld product verkopen en ze constateren dat het product niet werkt of anderszins fouten bevat dan moeten ze de producent hier op wijzen.

Uitbestede werkzaamheden

Ingrijpender in de discussie rondom productontwikkeling en de IDD wordt volgens De Jong echter de rol van de gevolmachtigd agent. In de richtlijn wordt deze niet benoemd. “Ik heb meermaals – met argumenten onderbouwd – betoogt dat een gevolmachtigd agent geen verzekeringstussenpersoon is en derhalve niet onder de IDD en dientengevolge ook niet onder de verordening valt. De GA treedt op als uitvoerder van door een verzekeraar aan hem uitbestede werkzaamheden. Hij verricht dus werkzaamheden die een verzekeraar normaliter zelf verricht, zodat hij gelijkgesteld kan moet worden aan een verzekeraar. Het ligt daarom voor de hand om enkel de als direct writer optredende gevolmachtigd agent als een mogelijk onder de IDD vallende figuur te bestempelen.”

bron:amweb.nl