‘Adequate pensioenregeling’ moet payrollers meer rechten geven

‘Adequate pensioenregeling’ moet payrollers meer rechten geven

‘Adequate pensioenregeling’ moet payrollers meer rechten geven

Het ministerie van Sociale Zaken heeft het ontwerpbesluit Voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd. Dit voorstel moet payrollers vergelijkbare pensioenrechten geven als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf dat de payrollmedewerkers inhuurt.

‘Adequate pensioenregeling’ moet payrollers meer rechten geven

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans heeft een payroller recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Als de payroller niet deelneemt aan de regeling van het bedrijf dat hem inleent, moet de pensioenregeling voldoen aan de voorwaarden uit het besluit Voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten.

Geen concurrentie op pensioenkosten

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil met het ontwerpbesluit de rechten tussen werknemers en payrollers gelijker trekken. Een deel van de payrollwerknemers bouwt pensioen op in het pensioenfonds waarbij de inlener is aangesloten. Er is dan geen concurrentie op pensioenkosten. Die situatie noemt de Wet arbeidsmarkt in balans als ‘adequaat’.

Gemiddelde premie

Als de payroller niet deelneemt in de pensioenregeling van de inlener verstaat het voorstel onder ‘adequaat’ een regeling die voorziet in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, zonder dat er een wachttijd geldt. De werkgeverspremie wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de gemiddelde werkgeverspremie die wordt afgedragen voor Nederlandse basispensioenregelingen.

Consultatie

Komende maand kan de sector op het ontwerpbesluit reageren in een internetconsultatie. Het is de bedoeling dat het besluit op 1 januari 2010 van kracht wordt.

Een eerste reactie op de consultatie is al binnen, afkomstig van Enkwest, opleidingsbedrijf op het gebied van inkomensverzekeringen. Dat bedrijf vindt dat het arbeidsongeschiktheidspensioen niet mag ontbreken voor de payrollwerknemer indien de pensioenregeling van de directe werknemers daar in voorziet. Nu zegt het ontwerpbesluit daar niets over, wat zou leiden tot een verschillend niveau in bescherming op het gebied van sociale zekerheid. Ook zou het concurrentie op arbeidsvoorwaarden nog steeds mogelijk maken, aldus Enkwest.

bron: amweb.nl