DNB: ‘Huizenmarkt lijdt onder systematische overwaardering door taxateurs’

DNB: ‘Huizenmarkt lijdt onder systematische overwaardering door taxateurs’

DNB: ‘Huizenmarkt lijdt onder systematische overwaardering door taxateurs’

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet beter. Dat stelt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), waarin vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën zitting hebben. Het FSC wil structurele maatregelen om sterke schommelingen in de huizenmarkt te verminderen.

DNB: ‘Huizenmarkt lijdt onder systematische overwaardering door taxateurs’

Volgens De Nederlandsche Bank is sprake van een systematische overwaardering bij woningtaxaties. Te vaak laten taxateurs zich leiden door de koopsom en dat heeft een prijsopdrijvend effect. Taxaties kunnen de prijsstijgingen op de woningmarkt niet afremmen. Het Financieel Stabiliteitscomité pleit daarom voor meer onafhankelijkheid bij woningtaxaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt al aan maatregelen om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. DNB en AFM riepen vorig jaar op om gedragsregels voor taxateurs in het leven te roepen.

Geen ruimere leennormen

Daarnaast heeft het FSC gesproken over de kwetsbaarheid die hoge hypotheekschulden vormen. Het comité vindt het belangrijk dat de leennormen niet worden verruimd. Ook vragen DNB, AFM en het ministerie aandacht voor de gevolgen voor de financiële stabiliteit van nieuwe financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van de eigen woning. De financiering van energiebesparende verbouwingen moet plaatsvinden binnen de geldende hypothecaire leennormen, benadrukt het FSC. Ook moeten ze gepaard gaan met waarborgen voor de te realiseren energiebesparing.

Om sterke schommelingen in de huizenmarkt te verminderen, wil het FSC dat structurele maatregelen worden genomen. Behalve voor stabiele en strenge leennormen pleit het comité voor een groter en beter passend woningaanbod en lagere fiscale subsidies.

bron: amweb.nl