Eerste storm 2019 zorgt voor topdrukte bij Salvage

Eerste storm 2019 zorgt voor topdrukte bij Salvage

Eerste storm 2019 zorgt voor topdrukte bij Salvage

Stichting Salvage is afgelopen weekeinde naar 37 stormschades uitgerukt. De storm beperkte zich vooral tot de zuidelijke provincies.

Eerste storm 2019 zorgt voor topdrukte bij Salvage

De eerste zeven meldingen bij Salvage, die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, kwamen binnen aan het einde van de zaterdagmiddag. De storm trof daarbij vooral het midden van het land.

Waterschade

Op zondag kwam de eerste melding om 12.30 uur binnen. De piek lag tussen 15.30 en 18.00 uur toen vooral de provincies Zeeland en Noord-Brabant getroffen werden door stormachtige wind. Ook in Limburg waren er negen meldingen. Na 21.40 uur is er geen stormmelding meer ontvangen. Als gevolg van de storm waren er ook een aantal meldingen met waterschade.

Particuliere woningen

De schades betreffen vooral particuliere woningen, 32 in totaal. Daarnaast werden 2 bedrijven en 3 schuren getroffen. In twee gevallen kwam daar asbest bij vrij. Over de omvang zelf is nog weinig te zeggen. In bijna alle gevallen waarvoor Salvage uitrukte, ging het om omgevallen bomen die op daken terecht zijn gekomen en daken die van woningen zijn gewaaid.

In de Salvage alarmcentrale werd met volle kracht gewerkt om alle meldingen uit te zetten en te begeleiden. De Salvage-coördinatoren hadden hun handen vol aan de hulpverlening met soms meerdere meldingen opeenvolgend. De reguliere bezetting is uitgebreid met extra coördinatoren.

Enkele miljoen schade

Eerder vandaag maakte het Verbond van Verzekeraars bekend dat de storm afgelopen weekeinde voor enkele miljoenen schade heeft aangericht.

bron: amweb.nl