Feit of fabel: als een touwtje uit de brievenbus hangt, is diefstal van de keukentafel gedekt

Feit of fabel: als een touwtje uit de brievenbus hangt, is diefstal van de keukentafel gedekt

Inboedelverzekeringen kunnen een hele ruime dekking hebben. Er zijn echter grenzen. De situatie zoals beschreven in de stelling is natuurlijk wel ‘de kat op het spek binden’. Maar is het een feit of een fabel?

Zelfs als u een touwtje uit de brievenbus laat hangen, is diefstal van uw tablet van de keukentafel gewoon gedekt op uw uitgebreide inboedelverzekering?

Zeker nu iedereen thuis is vanwege het coronavirus, kan de situatie zich voordoen: kinderen spelen buiten want het weer is prachtig. Papa en mama zijn wel thuis maar die willen graag in de tuin zitten. Kinderen kunnen niet bij de bel, of de bel is niet hoorbaar in de tuin, dus hangen de ouders het touwtje uit de brievenbus. De kinderen kunnen dan eenvoudig in en uit lopen, maar dat geldt ook voor elke willekeurige voorbijganger.

Diefstal

Op zo’n beetje alle inboedelverzekeringen is diefstal gedekt. Veel mensen denken dat we het dan altijd hebben over diefstal door inbrekers, maar dat hoeft voor de dekking niet zo te zijn. De definitie van diefstal staat bij sommige verzekeraars in de polisvoorwaarden vermeld, maar dat is niet noodzakelijk het geval. In de praktijk zal er zelden discussie ontstaan over deze definitie.

De definitie van diefstal uit een willekeurige set polisvoorwaarden:

Iemand anders dan u of een verzekerde neemt een zaak, dat geheel of ten dele aan u of een andere verzekerde toebehoort, weg zonder de uitdrukkelijke toestemming van u of verzekerde.

Het gaat er dus om dat iemand zonder toestemming de tablet wegneemt.

Inbraak of anders

Om voor de diefstaldekking in aanmerking te komen, is inbraak lang niet in alle gevallen een vereiste.

Veel verzekeraars stellen die eis wel als het gaat om diefstal uit een ander gebouw dan het woonhuis, zoals bijvoorbeeld uit een tuinhuisje, recreatiewoning, stacaravan of bijvoorbeeld uit kelderboxen of gemeenschappelijke ruimtes van een Vereniging van Eigenaren. Maar dus niet wanneer de diefstal plaatsvindt in het woonhuis waarvan het adres op de polis vermeld staat.

Het feit dat iemand een touwtje uit de deur van zijn eigen woonhuis laat hangen, of zelfs een deur of raam open laat staan, wil nog niet zeggen dat elke voorbijganger toestemming heeft om binnen te komen. Het gebruik van het touwtje door onbekenden die niets in het huis te zoeken hebben wordt aangemerkt als ‘wederrechtelijk binnendringen’. En zelfs dat is vaak geen vereiste voor de diefstaldekking, zoals uit de eerder vermelde definitie al blijkt.

Diefstalgevoelige zaken

Veel verzekeraars hebben beperkingen in de polisvoorwaarden als het gaat om diefstalgevoelige zaken. Tablets mogen zeker tot deze categorie worden gerekend. Vaak is het verzekerd bedrag voor dit soort zaken gemaximeerd.  En de dekking buiten het woonhuis voor dit soort zaken wordt vaak beperkt, waarbij er soms de mogelijkheid wordt geboden om een dekking buitenshuis mee te verzekeren tegen extra premie. Maar voor diefstal uit het woonhuis zelf gelden er dus meestal geen beperkingen, op de hoogte van het bedrag voor diefstalgevoelige spullen na.

Er is wel een verzekeraar die tablets en andere diefstalgevoelige zaken helemaal niet tot de inboedel rekent, waardoor dus geen enkele schade aan dit soort zaken meer gedekt is op de standaard inboedelverzekering.

Inboedelverzekering van de Vereende

Bij de Vereende spannen wij ons in om een basisdekking te bieden voor klanten die niet bij andere verzekeraars terecht kunnen. De voorwaarden van de inboedelverzekering van de Vereende zijn wat beperkter dan gebruikelijk in de markt. De meest uitgebreide dekking bij de Vereende is de ’uitgebreide dekking’, terwijl in de markt ‘extra uitgebreid’ en ‘All Risks’ meer gangbare dekkingen zijn. Bij de Vereende is diefstal dan ook uitsluitend gedekt als er sporen van (in)braak aanwezig zijn. Door een niet te uitgebreide dekking te bieden, houden we de schadelast in de hand en kunnen we toch een betaalbare basisverzekering bieden die voor iedereen toegankelijk is.

Conclusie: feit of fabel?

Als er een touwtje uit de brievenbus hangt, is schade door diefstal uit het huis niet per definitie uitgesloten. Veel verzekeraars bieden dekking voor diefstal uit het huis zonder hierbij aanvullende eisen te stellen. Zelfs diefstal van een tablet kan nog steeds onder de dekking vallen. Maar dat geldt niet bij alle verzekeraars. Soms een feit, soms een fabel dus, afhankelijk van de verzekeraar. Bij de Vereende is deze schade, zoals eerder vermeld, niet gedekt.

In de praktijk kunnen mensen zelf heel goed bepalen of het verantwoord is om een touwtje uit de brievenbus te hangen of de deur open te laten staan. En laten ze dat niet afhangen van de dekking op de inboedelverzekering. Dit soort schades komen ook maar zelden voor. In een grote stad of een drukke buurt waar niemand elkaar kent of waar veel onbekenden passeren, zullen de mensen hun deur waarschijnlijk afsluiten. En in dorpjes en buurten waar iedereen elkaar wel kent en waar men -zoals het hoort –  respect heeft voor elkaar en elkaars spullen, hangen de touwtjes wellicht nog wel uit de brievenbus. En hopelijk blijft dat nog heel lang zo!

bron: de Vereende