VEH pleit voor gelijke behandeling huiseigenaren die in problemen zitten door corona

VEH pleit voor gelijke behandeling huiseigenaren die in problemen zitten door corona

Vereniging Eigen Huis wil dat banken en geldverstrekkers huiseigenaren die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coranacrisis gelijk behandelen. De belangenorganisatie voor huiseigenaren meent dat zij via hetzelfde stramien een betalingspauze krijgen aangeboden, extra kunnen lenen of op een anderen manier geholpen worden.

Daarnaast moeten huiseigenaren die de afgelopen jaren vrijwillig extra hebben afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek dit bedrag weer op eenvoudige wijze, zonder toetsing, op kunnen nemen. Uit onderzoek van VEH komt naar voren dat huiseigenaren zich in toenemende mate zorgen maken over hun financiële situatie. Vooral zelfstandigen zijn bezorgd dat zij hun hypotheeklasten niet meer kunnen dragen.

Klanten in dezelfde situatie gelijk behandelen

In de optiek van VEH mag het geen verschil maken bij welke bank de hypotheek is afgesloten. “Klanten die in dezelfde situatie verkeren mogen bij de ene geldverstrekker niet anders behandeld worden dan bij de andere. Dit is nu wel het geval”, aldus VEH, die daarom pleit voor eenduidige beoordelingscriteria die in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken, banken en andere financiële instanties worden vastgesteld. “Het resultaat moet zijn dat alle geldverstrekkers aanvragen van klanten op dezelfde manier beoordelen en hen faciliteiten toekennen, zoals het eventueel opschorten van betalingsverplichtingen en/of het verstrekken van extra leningen.”

Huiseigenaren losten sinds 2013 € 180 miljard extra af

Daarnaast pleit Vereniging Eigen Huis ervoor dat huiseigenaren die de afgelopen jaren vrijwillig extra hebben afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek, dit bedrag zonder voorafgaande toetsing weer kunnen opnemen. Volgens recente schattingen is er sinds 2013 door huiseigenaren zo’n € 80 miljard extra afgelost. Huiseigenaren die door de coronacrisis met financiële problemen kampen, zouden deze reserves zonder veel gedoe weer moeten kunnen aanspreken.

bron: amweb