Ontslagverbod blijft mogelijk toch deel van NOW

Ontslagverbod blijft mogelijk toch deel van NOW

S-GT-Getuigenverklaring opvragen bij getuige

Organisaties die gebruik willen maken van de tweede NOW-regeling kunnen toch geen massa ontslagen doorvoeren. Er komt een boete als er meer dan twintig werknemers worden ontslagen. Ook komt er een bepalende rol voor de vakbonden. Zo meldt RTL- nieuws op basis van Haagse bronnen.

Ontslagverbod blijft mogelijk toch deel van NOW

Het kabinet en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Voor ontslag van meer dan 20 werknemers moet worden overlegd met de vakbonden. Doet een organisatie dat niet, dan wordt 5 procent gekort op het bedrag dat onder de NOW-regeling wordt toegekend.

Ontslagboete verdwijnt wel

De ontslagboete verdwijnt wel, ondanks de flinke kritieken van oppositiepartijen en vakbonden. Minister Koolmees blijft bij zijn eerdere standpunt dat het schrappen van de boete noodzakelijk is om ‘het aanpassingsvermogen van de economie’ meer ruimte te geven.

Een andere aanpassing in het steunpakket is het verhogen van de tegemoetkoming voor vaste lasten van bedrijven. Die zou volgens het oorspronkelijke plan maximaal € 20.000,- zijn, maar wordt nu maximaal € 50.000,-. Ook krijgt het nieuwe steunpakket een langere looptijd: vier in plaats van drie maanden.

bron: salarisnet.nl