NHG komt met uniforme corona-vragenlijst voor hypotheekaanvragen

NHG komt met uniforme corona-vragenlijst voor hypotheekaanvragen

S-GT-Getuigenverklaring opvragen bij getuige

Om te bevorderen dat aanvragers van een hypotheek met hypotheekgarantie in de coronacrisis bij elke partij hetzelfde worden behandeld, heeft NHG een uniforme corona-vragenlijst gemaakt. ‘Op dit moment zijn er verschillende werkwijzen in omloop. Een uniforme aanpak geeft duidelijkheid voor de consument en houdt het adviestraject zo eenvoudig mogelijk.’

In het advies- en acceptatietraject moeten adviseurs en geldgevers aandacht hebben voor de impact van de coronacrisis, vindt ook NHG. ‘Met als doel dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft voor de consument. Op dit moment zijn er verschillende werkwijzen in omloop. NHG roept op tot een uniforme aanpak. Dit geeft duidelijkheid voor de consument en houdt het adviestraject zo eenvoudig mogelijk.’ Om die uniformiteit te bevorderen, heeft NHG, naar eigen zeggen met een groot deel van de markt, een ‘corona-vragenlijst’ opgesteld. ‘De vragen richten zich op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten voor de consument. NHG spoort geldverstrekkers aan gebruik te maken van deze vragenlijst of deze te accepteren naast het gebruik van hun eigen vragenlijst.’

Momentopname

Op de vragenlijst kunnen klant en adviseur aangeven waarom een aanvraag verantwoord is. ‘Daarmee willen we voorkomen dat consumenten die in getroffen branches werkzaam zijn per definitie geen toegang krijgen tot de hypotheekmarkt. Iedere geldverstrekker past natuurlijk eigen acceptatiebeleid toe op de antwoorden.’ Uitgangspunt is dat op dit moment met iedere klant in het adviesgesprek wordt besproken of de coronacrisis gevolgen heeft voor de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. ‘Deze vragenlijst biedt adviseur en klant handvatten om dit gesprek te voeren en onderbouwd te delen met de geldverstrekker.’ NHG benadrukt dat de corona-vragenlijst een handvat en een momentopname is. ‘De situatie kan snel veranderen in positieve, maar ook in negatieve zin. Afhankelijk van de individuele situatie van de consument en de gegeven antwoorden bepaalt de adviseur (verantwoordelijk voor een passend advies) of de geldverstrekker (verantwoordelijk voor een verantwoorde hypotheek) of aanvullende stukken of antwoorden op aanvullende vragen noodzakelijk zijn.’

Iedere geldverstrekker past natuurlijk eigen acceptatiebeleid toe.

Geen controle, wel monitoring

NHG vertrouwt erop dat een geldverstrekker aandacht besteed aan de coronacrisis tijdens het acceptatieproces. ‘Dit controleren we niet en verliesdeclaraties worden hier niet op gekort. We richten wel monitoring in, zodat we afwijkingen van het gemiddeld percentage achterstandsmeldingen tijdig kunnen signaleren. Indien nodig kijken we samen met een geldverstrekker hoe we klanten beter kunnen helpen.’

Eerder maakte NHG bekend dat consumenten die hun hypotheeklasten niet meer kunnen dragen vanwege de corona-uitbraak, tot maximaal 9 procent betalingsachterstand mogen oplopen met behoud van garantie. Voor ondernemers hanteert NHG sinds eind maart al een verplichte corona-vragenlijst.  

Vrees voor verwarring en willekeur

De uniforme vragenlijst zal de goedkeuring kunnen wegdragen van De Hypotheekshop. Die uitte eerder deze week zorgen over dreigende willekeur: ‘Naar verwachting zullen ook mensen in (vaste) loondienst de komende maanden bij het aanvragen van een hypotheek te maken krijgen met aanvullende vragen naar de invloed van corona op het inkomen. De vrees bestaat daarbij dat veel aanbieders met een eigen vragenlijst zullen gaan komen, wat kan leiden tot verwarring en willekeur bij het beoordelen van een aanvraag.’

bron: amweb.nl