De rechtsbijstandsverzekeraars in tijden van corona: het is erg druk

De rechtsbijstandsverzekeraars in tijden van corona: het is erg druk

De rechtsbijstandsverzekeraars in tijden van corona: het is erg druk

Het aantal aanvragen voor rechtsbijstand is sinds het begin van de coronacrisis enorm toegenomen. Independer zag begin april al een stijging van 20 procent in aanvragen voor rechtsbijstandverzekeringen ten opzichte van februari. Arag en DAS zeggen ook overspoeld te worden met vragen en verzoeken van consumenten over verschillende geannuleerde evenementen zoals festivals en concerten. De simpele oplossing van vouchers blijkt in de praktijk nog best wat problemen met zich mee te brengen.

Charles Staats, Chief Commercial Officer bij juridisch dienstverlener DAS, herkent de enorme toename van aan corona gerelateerde vragen en verzoeken. “DAS ziet dat er op verschillende terreinen onrust is. Vooral als het gaat om werk en vakantie. Vandaar dat we meteen veel informatie op de site hebben gezet waar mensen direct iets aan hebben of je nu verzekerd bent bij DAS of niet. Ook organiseren wij webinars en plaatsen wij podcasts; zo dragen we ons steentje bij in deze onzekere tijden.”

Volgens DAS zijn er sinds het begin van de coronacrisis duizenden meldingen in behandeling genomen. Dagelijks komen er tientallen verzoeken om rechtshulp binnen die allemaal corona gerelateerd zijn en wordt de Adviesdesk overstelpt met telefoontjes.

Volgens DAS zijn er sinds het begin van de coronacrisis duizenden meldingen in behandeling genomen. Dagelijks komen er tientallen verzoeken om rechtshulp binnen die allemaal corona gerelateerd zijn.

DAS heeft speciale aandacht besteed aan corona gerelateerde meldingen, vooral om bepaalde patronen te kunnen ontdekken. “Wij hebben een speciaal team ingezet om vragen sneller te kunnen beantwoorden en juridische hulp te blijven bieden. Ook staan er op DAS.nl 200 vragen met antwoorden die gerelateerd zijn aan corona. Deze zijn verzameld uit gesprekken met klanten”, aldus Staats.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind mei al laten weten, na het onderzoeken van 180 voucherregelingen, dat er vaak dingen misgaan met de tegoedbonnen, en dat geldt voor zowel de inhoud als de communicatie. Volgens de ACM zijn er bedrijven die goede oplossingen bieden, maar tekortkomingen in de voucherregelingen zijn er ook:

Vouchers dekken onder andere ten onrechte niet alle kosten die de consument heeft gemaakt. Reserverings- en administratiekosten worden bijvoorbeeld niet altijd vergoed.

De ACM ziet meerdere bedrijven die weigeren om de consumenten hun geld terug te geven of een alternatief hiervoor te bieden.

Ondernemers schieten vaak tekort in het terugbetalen. Consumenten krijgen bijvoorbeeld maar een hele korte periode waarin zij hun geld terug kunnen vragen. Overigens duurt het ook erg lang voordat de consument het geld terug heeft gekregen.

In de periode maart – april zag Independer het aantal afgesloten rechtsbijstandsverzekeringen enorm toenemen. “Deze snelle toename – zeker van inkomensmodules en juist in deze tijd – geeft ons het gevoel dat mensen meer rekening houden met (arbeids)geschillen dan voor de coranacrisis”, zegt Bas Knopperts van Independer in een persbericht.

Aan de meeste rechtsbijstandsverzekeringen zitten strenge voorwaarden. Het is niet mogelijk om een rechtsbijstandsverzekering in te zetten voor een conflict dat al loopt. “Ook is er inmiddels een verzekeraar die conflicten die met corona te maken hebben niet langer als ‘onvoorzien’ ziet. Daarom zijn mensen die een nieuwe polis afsluiten niet langer gedekt voor geschillen die voortvloeien uit problemen met corona,” aldus Knopperts.

Tot op heden noteert ARAG 6000 vragen over de dekking van de rechtsbijstandverzekering

Ook Arag krijgt veel vragen en verzoeken binnen die corona gerelateerd zijn. “De afgelopen maanden zijn er zowel particulier als zakelijk veel mensen met onduidelijkheden en vragen geconfronteerd”, vertelt Carola Wijkamp-Hermsen, directeur Commercie, Marketing en Verzekeringen bij de rechtsbijstandsverzekeraar. “Met name voor vragen met betrekking tot arbeidsrelaties, zomervakanties en tickets voor festivals weten mensen ons nu goed te vinden.”

Tot op heden noteert Arag een totaal aantal vragen van rond de 6.000.

De verwachting is bovendien dat dit aantal sterk zal oplopen, geeft Wijkamp-Hermsen aan. “De inkomende vragen schoten vooral in aantallen omhoog rondom belangrijke gebeurtenissen zoals de landelijke persconferenties, maar met de zomermaanden in het verschiet en vele festivals die geen doorgang vinden, verwachten we hier de komende maanden nog zeker druk mee te zijn.”

Om mensen met vragen te helpen heeft Arag aan het begin van de uitbraak van het coronavirus diverse online hulpbronnen ingezet. Wijkamp-Hermsen put uit die proactieve acties vertrouwen voor de komende tijd. “Door via onze online kanalen verzekerden en niet-verzekerden te voorzien van informatie zijn we in staat gebleken veel mensen met vragen al te voorzien van duidelijkheid. We blijven hiermee doorgaan en zullen dus meer podcasts, Q&A’s, webinars en blogs maken. Zeer recent hebben we nog een vouchercheck online gezet waarmee mensen snel advies kunnen krijgen.”

Bron: AM