VOG kan per 1 oktober vaker worden geweigerd

VOG kan per 1 oktober vaker worden geweigerd

Het is straks mogelijk dat Justis een verklaring omtrent het gedrag (VOG) weigert op basis van alleen politiegegevens. Nu kan Justis een VOG slechts weigeren als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan. Politiegegevens zijn hierbij ondersteunend.

VOG kan per 1 oktober vaker worden geweigerd

De nieuwe regel betekent dat sommige werknemers en ondernemers die een VOG nodig hebben om hun werk te kunnen of mogen doen, in meer gevallen kunnen worden afgewezen. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Die datum wordt pas zeker als de nieuwe regeling in de Staatscourant is gepubliceerd.

Wanneer is een VOG nodig?

Als een werkgever wil nagaan of er redenen zijn dat een nieuwe werknemer zijn functie niet zou kunnen of moeten bekleden, kan hij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Justis, verbonden aan ministerie van justitie, kan als enige in Nederland een VOG afgeven. Zij kijken dan naar de functie die vervuld gaat worden en de rechtsgeschiedenis van de toekomstige werknemer. Als er geen bezwaren worden gevonden, wordt de VOG afgegeven. Voor een aantal functies is een hogere mate van integriteit nodig dan voor andere.

Wanneer wordt een VOG niet afgegeven?

Maar als de werknemer ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente en geen strafblad heeft, kreeg hij in het verleden altijd een VOG. Dat gaat nu veranderen. Het gaat niet langer alleen om de veroordeling, maar ook om de contacten die deze persoon verder met de politie heeft. Functies waarvoor iemand ‘van onbesproken gedrag’ moet zijn, kunnen nu nog vervuld worden door iemand die regelmatig in contact komt met de politie. Alleen als hij wel een strafblad heeft beoordeelt Justis de aanvraag verder. Daarbij wordt gekeken naar het (zwaarste) delict op het strafblad en de relevantie voor de te vervullen functie. Zo kan iemand die veroordeeld is voor moord nog steeds prima in de financiële dienstverlening werken, maar zal hij waarschijnlijk niet in de kinderopvang mogen werken. Iemand met een veroordeling voor fraude kan juist wel in de kinderopvang werken, maar niet in de financiële dienstverlening. Het is dus afhankelijk van de omstandigheden.

Wat verandert er?

Vooralsnog worden de eisen voor het afgeven van een VOG alleen voor een aantal functies strenger. De regels voor het afgeven van reguliere VOG’s, zoals voor taxichauffeurs en mensen die in de kinderopvang werken, veranderen niet. Alleen voor de VOG voor functies waarvoor iemand ‘van onbesproken gedrag’ moet zijn, veranderen de regels. In het wetsvoorstel valt te lezen dat het om 3 groepen mensen gaat:

  • burgers die een functie (bijvoorbeeld bij de Dienst Justitiële Inrichtingen of het OM) bekleden of willen bekleden die een dermate hoge mate van integriteit vereist dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn;
  • werkgevers (vooralsnog binnen het veiligheidsdomein) die voor bepaalde functies vinden dat hun werknemers van onbesproken gedrag moeten zijn;
  • politie en de dienst Justis.

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat er voor bepaalde functies een VOG politiegegevens wordt verlangd van de werknemer. Werknemers die een dergelijke VOG aanvragen, betekent dit dat bij hun VOG aanvraag relevante politiegegevens van doorslaggevend belang zijn voor de vraag of een VOG wel of niet wordt afgegeven. Werkgevers moeten wel kunnen uitleggen waarom bepaalde functies binnen hun bedrijf of instantie in aanmerking komen voor een VOG politiegegevens. Het moet dan gaan om functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag dient te zijn.

Bron: SalarisNet