Turks avontuur rond verloren telefoon niet bijzonder genoeg voor vergoeding uit reispolis

Turks avontuur rond verloren telefoon niet bijzonder genoeg voor vergoeding uit reispolis

Telefoon kwijt, twee kinderen vastgezet door de Turkse politie en de vlucht naar huis gemist. Een trip naar Afrika leverde voor een gezin een stressvolle heen- en terugreis op. Reisverzekeraar Interpolis vergoedde de extra kosten niet en dat was op grond van de polisvoorwaarden terecht, oordeelt Kifid: de meerderjarige kinderen hadden geen eigen reisverzekering en de gebeurtenissen waren niet bijzonder genoeg om een uitzondering te maken.

Turks avontuur rond verloren telefoon niet bijzonder genoeg voor vergoeding uit reispolis

Een man krijgt op reis te maken met de wet van Murphy. Hij vertrekt voor een reis naar Kenia met zijn gezin; in Istanbul maken ze een tussenstop. Daar verliest hij zijn telefoon. Eenmaal aangekomen in Kenia krijgt hij een heuglijk bericht van de Turkse autoriteiten: zijn telefoon is gevonden en kan worden opgehaald op de terugweg. Zo gezegd, zo gedaan: hij meldt zich op het vliegveld in Istanbul bij de balie Gevonden Voorwerpen. Maar daar blijkt zijn toestel niet te zijn. Navraag bij de incheckbalie leert hem dat de telefoon aan het eind van de gate ligt, 5 minuten lopen verderop. De man vindt dat kennelijk te ver en stuurt twee van zijn kinderen, die de telefoon ophalen. Maar zij worden onderweg opgepakt door de Turkse politie, die het tweetal buiten de douanezone vastzet. Pas na uren soebatten komen ze vrij: de vlucht naar Amsterdam is dan al vertrokken.

Geen verzekerde gebeurtenis

Als de man met zijn gezin via een latere vlucht eenmaal thuis is aangeland, claimt hij de extra telefoon-, reis- en verblijfskosten op zijn Alles in één Polis. Maar Interpolis werkt niet mee: alleen de telefoonkosten worden vergoed. De overige kosten zijn niet ontstaan uit een verzekerde gebeurtenis. De man legt de zaak voor aan Kifid. Hij wil € 3.400 vergoed krijgen voor extra vliegtickets en nog eens € 250 aan ‘logistieke onkosten’. Heen- en terugreis zijn immers ook verzekerd, beargumenteert hij, en de kosten waren onverwacht. De kinderen zijn meerderjarig, maar wel verzekerd op de polis.

Gebeurtenis niet vermeld in de voorwaarden

Kifid oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. “De gebeurtenis zoals die bij consument is voorgevallen staat niet in de verzekeringsvoorwaarden vermeld.” Het gaat erom dat de kinderen als ‘meereizende personen’ worden gekwalificeerd. Er is niet voldaan aan de voorwaarde dat zij een eigen reisverzekering hebben, die wel hun extra kosten maar niet die van de klant betaalt. “Zij zijn meeverzekerd op de verzekering. Dat is iets anders dan een eigen verzekering hebben die dekking biedt voor hun kosten. Dit is de enige redelijke lezing.” Er is daarom geen ruimte voor de contra-proferentemregel, die voorschrijft dat bij onduidelijkheid de voor de verzekerde meest gunstige uitleg voorgaat. Om die reden komen ook telefoonkosten niet voor vergoeding in aanmerking: dat is alleen het geval als er noodzakelijk contact is geweest met andere personen over een verzekerde gebeurtenis “en daarvan is hier juist geen sprake”.

Meeverzekerd zijn is iets anders dan een eigen verzekering hebben

Geen bijzondere omstandigheden. Het beroep op de redelijkheid en billijkheid van de verzekerde slaagt evenmin. Hij heeft onvoldoende aangetoond dat er sprake was van bijzondere omstandigheden, concludeert de geschillencommissie. “De commissie is zich ervan bewust dat de omstandigheden waaronder de reis van consument en zijn gezin is verlopen stress en leed hebben veroorzaakt. Dat gegeven kan er echter niet toe leiden dat verzekeraar de schade van consument alsnog moet vergoeden.”

Bron: AM-signalen