Directe Schadeafhandeling (DSA)

De bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling (DSA) gaat per 1 juli van kracht. Een particulier verzekerde klant heeft dan de keuze om de materiële schade aan zijn personenauto door zijn eigen verzekeraar af te laten handelen. Bij schade aan zijn auto door andermans toedoen moest de klant, wanneer hij niet volledig casco verzekerd was en geen verhaalsrechtsbijstand had, zelf of via de verzekeringsadviseur, naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij stappen. De DSA brengt daar vanaf 1 juli 2021 verandering in. Deze geeft de klant de keuze om de schade door de eigen verzekeraar af te laten handelen.

De verzekeraar beoordeelt vervolgens de aansprakelijkheid op basis van het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Als de uitkomst is dat de tegenpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, dan regelt de verzekeraar de schade met de verzekerde. Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de verzekerde, vindt er pas verhaal plaats bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De schade wordt daarbij verhaald op basis van de spelregels van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS). Het gehele proces van schade uitkeren en verhalen verloopt hierdoor sneller en efficiënter. Je krijgt sneller de schade vergoed en hoeft zelf geen actie te ondernemen om de schade te verhalen.

Betekent dit dat je geen verkeersrechtsbijstandverzekering nodig hebt? Niet direct. Deze verzekering is met name belangrijk bij letselschade maar ook als de schuldvraag onduidelijk is. Het kan namelijk zo zijn dat de WA verzekeraar dan aangeeft niet uit te betalen omdat men niet zeker weet of de schade te verhalen is.