Ben jij zelfstandig ondernemer?

Als zelfstandig ondernemer moet je meer zelf regelen dan een werknemer in loondienst, dat is een feit. Zo bouw je bijvoorbeeld niet automatisch pensioen op. Je kunt er zelf voor kiezen om iets te regelen voor als je arbeidsongeschikt wordt, de oude dag of je aansprakelijkheidsrisico. Om die keuze te maken heb je goede, onafhankelijke informatie nodig.

Als zelfstandig ondernemer moet je meer zelf regelen dan een werknemer in loondienst, dat is een feit. Zo bouw je bijvoorbeeld niet automatisch pensioen op. Je kunt er zelf voor kiezen om iets te regelen voor als je arbeidsongeschikt wordt, de oude dag of je aansprakelijkheidsrisico. Om die keuze te maken heb je goede, onafhankelijke informatie nodig.

Wil je een oudedagsvoorziening opbouwen? Dan kan je een deel van jouw winst reserveren voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dat deel van de winst hoef je pas later belasting te betalen. Je kan de fiscale oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrentetermijnen.

Voor de opbouw van een fiscale oudedagsreserve gelden voorwaarden. De belangrijkste zijn dat u:

– Minimaal 1225 uur per jaar voor uw onderneming werkt (het urencriterium);

– Aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Het gaat om het kalenderjaar waarover u aangifte voor de inkomstenbelasting doet.

– Een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

Je kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente-uitkeringen ontvangt je dan naast jouw AOW. De premie die je voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van jouw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden (voor de lijfrente en voor de hoogte van de aftrek).

Als je stopt met jouw bedrijf, dan kun je (een deel van) uw stakingswinst omzetten in een (stakings)lijfrente. Voor die situatie gelden hogere maxima voor de premieaftrek in box 1.

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Ben je als zzp’er ook ex-werknemer? Je kunt dan de pensioenregeling van jouw voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. Je kunt er pas gebruik van maken als jouw pensioenregeling deze optie biedt. De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

Ben je zelfstandig ondernemer? Wij zorgen ervoor dat je goed verzekerd bent.