Tot 106% van je woningwaarde lenen na verbouwing

Als je energiezuinig wilt gaan verbouwen, dan mag je meer lenen! Tot 106% van je woningwaarde na verbouwing. Dit doe je via een energiedepot dat aan je bestaande hypotheek wordt gekoppeld. Je moet dan wel van tevoren aantonen wat je precies gaat verduurzamen. Je mag het geleende geld namelijk alleen voor energiezuinige verbeteringen gebruiken. Daarnaast moet je een taxatie laten uitvoeren die inschat wat je woning na de verbouwing waard zal zijn.

Voorwaarden:

– Voor zover sprake is energiebesparende voorzieningen, geldt dat de lening exclusief restschuldfinanciering niet meer mag bedragen dan 106% van de waarde van de woning na verbouw. 

– De met energiebesparende voorzieningen gepaard gaande extra leenruimte mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen en komt in een energiedepot.

– Klant moet vooraf weten welke energiebesparende maatregelen er genomen gaan worden en dit moet meegenomen worden in taxatierapport. 

– Het bedrag dat besteed moet worden aan energiebesparende maatregelen wordt een afzonderlijk lening deel waarvoor verplicht annuïtair of lineair moet worden afgelost in maximaal 30 jaar (box 1).

Energiebesparende voorzieningen:

– Vloer-, dak-, gevel en leidingisolatie

– Hoogrendementsglas (HR++)

– Energiezuinige ventilatie   

– Hoogrendementsketels

– Energiezuinige kozijnen en deuren

– Warmtepompen, zonnepanelen

Bron: Aegon

Wil je energiezuinig gaan verbouwen? Team de Bruyn helpt je graag met de hypotheek.