Wat heeft mijn werkgever voor mij geregeld?

Allereerst bouw je AOW op over de jaren die je in Nederland woont of werkt. Je ontvangt vanaf je pensioendatum de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is een maandelijks basisinkomen, dat je blijft ontvangen totdat je overlijdt. De leeftijd waarop je AOW krijgt, was lang 65 jaar. Deze leeftijd wordt in stappen verhoogd.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Met alleen AOW red je het vaak niet. Daarom bouw je bij veel werkgevers pensioen op via een pensioenregeling. Iedere maand wordt er pensioenpremie afgedragen. Je werkgever betaalt dan een deel van die pensioenpremie. Daarnaast betaal je soms ook een eigen bijdrage, die van je salaris wordt ingehouden. Ook zijn er werkgevers die geen pensioen regeling hebben. Je zal dan zelf voor een regeling moeten zorgen.

Als je werkgever geen of weinig pensioen voor je opbouwt (of als je een pensioengat hebt), kun je zelf elk jaar belastingvrij geld opzij zetten. Je mag deze premie van je bruto-inkomen aftrekken en betaalt pas inkomstenbelasting over het bedrag als je het uitgekeerd krijgt als pensioen. Je mag deze premie niet op een willekeurige spaarrekening zetten, maar moet die storten op een speciale, geblokkeerde rekening bij een bank of onderbrengen bij een verzekeraar.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.