Uitwonend studerend kind moet zelf alle verzekeringen regelen

Na de zomervakantie zullen veel studenten aan een (vervolg) opleiding beginnen. Een aantal zal dan kiezen om de vleugels uit te slaan en buiten de deur te gaan wonen. Zij verlaten voor het eerst hun vertrouwde stekje. Weg van de ouders en eindelijk op eigen benen staan.
Het regelen van verzekeringen zal dan niet het eerste zijn wat bij hen opkomt  en zeker niet iets waar zij hun geld aan  uit willen geven. Maar moeten ze vanaf dat moment ook wel álle verzekeringen zelf regelen?

Welke verzekeringen
De verscheidenheid aan verzekeringen is groot. Welke verzekeringen zijn er handig, nuttig en zelfs verplicht voor een uitwonende student? Al gauw denk je dan aan een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een zorgverzekering. Als er veel wordt gereisd mogelijk een reisverzekering. Ook kan soms de keuze voor een rechtsbijstandverzekering verstandig zijn. Welke keuze maak je?

Inboedelverzekering
Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om de inboedel van het uitwonende studerende kind als een aanvullende dekking op de inboedelverzekering van de ouders op te nemen, maar inboedel op een ander risico-adres is in de meeste gevallen niet verzekerd. De inboedelverzekering van de ouders biedt dan geen uitkomst wanneer het kind op kamers gaat. De uitwonende student zal dus zelf deze verzekering af moeten sluiten als hij daar behoefte aan heeft.  De Vereende biedt inboedelverzekeringen  specifiek voor het verzekeren van de inboedel bij huur van een kamer in een woonhuis. De premie is dan toegespitst op die situatie.

Studenten hebben vaak een beperkte inboedel maar veelal zit daar toch minimaal een tv, laptop en/of tablet bij.  Het is dan van belang of er sprake is van een zelfstandige woonruimte of een kamer in een woning met losse kamerverhuur. Wanneer een kamer geen eigen voordeur heeft en de faciliteiten als een badkamer of keuken worden gedeeld, komt er een (binnen)inbraakclausule op de polis. Bij schade door inbraak/diefstal is er dan alleen dekking wanneer er zichtbare sporen van inbraak zijn aan de eigen ruimte van de huurder.

Aansprakelijkheidsverzekering
– Het is altijd  verstandig een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
– Zeker als er meerdere studenten in een studentenhuis wonen, is de kans aanwezig dat er onderling schade wordt toegebracht.
– In de meeste gevallen is het uitwonende studerende kind verzekerd op de polis van de ouders.
– Stopt het kind met de studie of gaat deze trouwen maar blijft deze wel zelfstandig wonen? Dan vervalt vaak de dekking op de polis van de ouders. Het is verstandig de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering op dit punt goed door te lezen.

Zorgverzekering
De zorgverzekering is aan leeftijd gebonden. Tot 18 jaar oud zijn kinderen meeverzekerd op de verzekering van hun ouders. Vanaf hun 18e jaar moeten kinderen hun eigen zorgverzekering afsluiten. Dit geldt ongeacht of ze studeren of uitwonend zijn.

Reisverzekering
Veel studenten kiezen er voor om tijdens de studie op reis te gaan. De dekking op de reisverzekering van het gezin geldt doorgaans voor uitwonende studerende kinderen tot 28 jaar. Gaat een kind voor studie/stage naar het buitenland?  Dan kan het verstandig zijn om aanvullend een zakenreisverzekering te sluiten omdat de basisreisverzekering dat doorgaans niet dekt.

Met de studentenvereniging op wintersport of een roadtrip door Amerika: welke student droomt daar niet van? Let er dan op of de reisverzekering al deze activiteiten verzekert. Voor wintersport en wereldwijde dekking zijn vaak aanvullende verzekeringen vereist.

Rechtsbijstandverzekering
Hebben de ouders een rechtsbijstandverzekering dan is het uitwonende studerende kind over het algemeen meeverzekerd op die polis. Krijgt het kind dan bijvoorbeeld een huurgeschil met de huurbaas dan is dat verzekerd op de rechtsbijstandsverzekering van het gezin. Ook hier kunnen per verzekering een aantal gronden aanwezig zijn waardoor de verzekering niet meer voor het kind geldt.

De juiste keuze
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of het een feit of een fabel is dat een uitwonende student zelf alle verzekeringen moet regelen.

Het belangrijkste is dat het kind verzekerd is voor schade die deze niet kan, en wil betalen, en natuurlijk voor de verzekeringen die verplicht zijn.

Er zijn ook speciale pakketten met studentenverzekeringen. Deze kunnen soms voordeliger zijn dan de losse verzekeringen. Het blijft steeds het onderzoeken waard om te kijken wat de verzekeringen voor de ouders bieden met betrekking tot het uitwonende kind. Het is immers zonde om dubbel verzekerd te zijn. Kijk daarbij ook altijd wat er met de verzekering gebeurt als het kind met de studie stopt maar wel zelfstandig blijft wonen en maak de juiste keuze (bron: vereende.nl).

Gaat jouw kind op kamers wonen? Check vrijblijvend bij ons welke verzekeringen hij of zij nodig heeft.