Schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd per 1 januari 2023


Per 1 januari 2023 valt er minder te jubelen: de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt dan verlaagd tot € 27.231.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. (Rijksoverheid.nl)

Heb je vragen? Of behoefte aan onafhankelijk en professioneel hypotheekadvies? Onze adviseurs Jan, Maaike, Ferdinand en Che staan voor je klaar!