Schade claimen bij je eigen verzekeraar

Heb je materiële schade aan een personenauto waarvoor de bestuurder van een ánder motorvoertuig aansprakelijk is? Dan kun je met de directe schadeafhandeling sinds 1 juli 2021 terecht bij je eigen WA-autoverzekeraar.

Het voordeel van deze zogenoemde directe schadeafhandeling is dat je niet meer hoeft uit te zoeken wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoef je niet zelf met de aansprakelijke partij in gesprek. Dit moet zorgen voor een snellere afwikkeling van de schade. Die wordt vervolgens door de betrokken verzekeraars onderling verrekend. 

Bij bijna alle schades meldden verzekerden zich al bij de eigen verzekeraar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook voor de allrisk-dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking was dat tot voor kort dus niet het geval. Dit leidde volgens het Verbond van Verzekeraars bij consumenten vaak tot ’teleurstelling en argwaan; wie is die andere verzekeraar dan?’

Bij een allriskverzekering (volledig casco) kon je bij materiële schade altijd al terecht bij je eigen verzekeraar. De verzekeraar zoekt uit of er dekking is en verhaalt de schade bij de tegenpartij. Deze ‘verhaalservice’ is niet het enige voordeel van een allrisk autoverzekering, als je deze dekking vergelijkt met een WA-autoverzekering. Een allrisk autoverzekering dekt schades die je zelf veroorzaakt (‘schuldschades’) en schade door vandalisme. Met een WA-autoverzekering ben je alleen verzekerd voor schade aan anderen.

Over directe schadeafhandeling (aanvankelijk WA-direct genoemd) wordt door de verzekeraars al vele jaren gesproken, onder meer met de ANWB en de Consumentenbond. Overigens mógen consumenten schade wel bij de aansprakelijke verzekeraar blijven claimen als ze dat liever willen (Consumentenbond).

Heb jij schade? Onze schade-experts regelen dit graag voor jou. Neem bij schade altijd contact met ons op!