Groepsaansprakelijkheid bij schade; wie is nu waar aansprakelijk voor?

Om iedere deelnemer van een groep aansprakelijk te stellen, moet er aan de volgende vereisten worden voldaan:

  • Eén van de mensen uit de groep moet onrechtmatig schade toebrengen. Al geeft maar één persoon uit de groep een klap op de ruit, dan is dat genoeg om alle leden van de groep aansprakelijk te stellen
  • De andere groepsleden konden tijdens het aanbrengen van de schade begrijpen dat er gevaar zou ontstaan door het handelen van de groep
  • De anderen binnen de groep hadden de mogelijkheid zich terug te trekken. Zij zijn alleen aansprakelijk als ze hadden kunnen inzien dat er schade zou ontstaan. Dat betekent dat je niet aansprakelijk bent als je bijvoorbeeld per ongeluk in een opstootje belandt.

Alleen onderdeel zijn van een groep kan al tot gevolg hebben dat je aansprakelijk bent, ook als je niet zelf de schade hebt veroorzaakt. Een deelnemer uit de groep kan dus niet onder aansprakelijkheid uitkomen door te zeggen dat hij de schade niet veroorzaakt heeft. Mits aan de hierboven omschreven voorwaarden wordt voldaan uiteraard.

Je kunt volstaan met het aanspreken van één van de daders voor de volledige schade. Ieder van de daders is namelijk aansprakelijk voor de hele schade. Degene die wordt aangesproken, kan dan verhaal halen bij de andere deelnemers van de groep. Het uitgangspunt is dat alle deelnemers van de groep voor gelijke delen van de schade aansprakelijk zijn. Iedere deelnemer moet dus hetzelfde deel van de schade vergoeden.

Heb jij schade of wil je meer informatie? Neem contact op met één van onze schade-experts.