Laat jouw huidige elektrische installatie op tijd keuren

In de huidige voorwaarden van jouw polis staat dat de elektrische installatie en arbeidsmiddelen minimaal éénmaal per vijf jaar door een erkend installatie- of inspectiebedrijf moet worden geïnspecteerd op basis van de laatste versie van de norm NEN 3140.

Vanaf 1 januari 2025 bent u verplicht om de huidige elektrische installatie te laten keuren op basis van een SCIOS Scope 10-keuring.

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Daarom stellen veel verzekeraars een SCIOS Scope 10-keuring verplicht bij een brandverzekering voor bepaalde bedrijven.

Wat is een SCIOS Scope 10-keuring volgens NTA 8220?

Een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur voert een keuring van de elektrische installatie uit volgens de richtlijnen van NTA 8220. De NTA 8220 is geen vervanging van de al bekende NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur (zie ook www.scios.nl).

Wat houdt de keuring in?

  • Een Scope 10- bevoegd inspecteur beoordeelt de elektrische installatie en de aangesloten apparatuur op oneigenlijk gebruik of een defect dat brand kan veroorzaken.
  • De inspectie bestaat uit een visuele inspectie van de elektrische installatie(s), infraroodopnamen van de schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te beoordelen, metingen of beproevingen waar noodzakelijk en het opstellen van een rapportage met foto’s van aangetroffen risicovolle situaties.
  • Als er geen gebreken worden geconstateerd, ontvang je een SCIOS Scope 10-keuringsrapport.
  • Als er wel gebreken worden geconstateerd, ontvang je een SCIOS Scope 10-keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Voor het verkrijgen van een herstelverklaring moet je deze gebreken laten verhelpen door een installatiebedrijf.
  • Het SCIOS Scope 10-keuringsrapport en bij gebreken de herstelverklaring, deel je met ons kantoor.
  • Voor veel verzekeraars is het delen van het Scope 10-rapport en bij gebreken de herstelverklaring voldoende. Een registratie of afmelding in het SCIOS-portaal is niet nodig.

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons kantoor op. Wij zijn elke werkdag van 08:30 tot 17:00 uur bereikbaar.