Schade tijdens de verbouwing

Bij het verbouwen van een woning komt veel kijken. Je kunt ervoor kiezen om het klussen zelf te doen of het uit te besteden aan een aannemer. Hoe dan ook wil je natuurlijk wel dat jouw woning goed verzekerd is tijdens de verbouwing. Maar wat nou als er inderdaad schade ontstaat tijdens de verbouwing; wordt dat gedekt door de opstalverzekering?

Bij een verbouwing is de dekking van een opstalverzekering vaak beperkt. Een verzekeraar stelt meestal een aantal voorwaarden aan een verbouwing. Ten eerste moet je het zo snel mogelijk doorgeven aan jouw verzekeraar als je gaat verbouwen, ook als het om een gedeeltelijke verbouwing gaat. Daarnaast gaat de verzekeraar ervan uit dat je niet in een bouwput woont. Als je bijvoorbeeld lekkageschade krijgt, terwijl de uitbouw nog niet waterdicht is gemaakt, is dit niet verzekerd. Jouw woning moet bewoond en wind- en waterdicht zijn tijdens de verbouwing. Als je aan de voorwaarden van jouw verzekeraar voldoet, is jouw woning verzekerd voor de basisdekking tijdens een verbouwing. Ook bouwmaterialen en andere zaken die in de woning staan en nog geïnstalleerd moeten worden zijn dan meestal verzekerd. Dit zijn bijvoorbeeld materialen die nodig zijn voor de verbouwing of een keuken die nog geïnstalleerd moet worden.

Er zijn een aantal situaties waarin je geen of een beperkte dekking hebt. Dat is bijvoorbeeld als:

    • Jouw woning tijdens de verbouwing onbewoond is

    • Jouw woning niet wind- en waterdicht is, bijvoorbeeld omdat er daken, muren, ramen of deuren ontbreken

    • Als je jouw verzekeraar niet binnen 30 dagen informeert over de verbouwing en je schade hebt nadat de verbouwing klaar is

In de eerste twee situaties ben je dan alleen verzekerd bij schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Ga jij jouw woning verbouwen? Vergeet dit niet binnen 30 dagen aan ons door te geven. Wil je weten wanneer jij verzekerd bent tegen schade tijdens de verbouwing? Neem contact op met onze schade-experts Kelly of Daisy.