Nieuwe woning, nieuwe buren

Ruzie met de buren over geluidsoverlast of bijvoorbeeld troep in de tuin tijdens een verbouwing kan hoog oplopen. Met een rechtsbijstandsverzekering kun je juridische hulp inschakelen, als je de juiste dekking hebt afgesloten.

Meestal kun je bij het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering kiezen in welke gevallen je de verzekering wilt gebruiken.

  • Bij sommige verzekeraars zijn burenruzies verzekerd via het basispakket.
  • Bij andere verzekeraars valt burenruzie onder de aanvullende module Wonen.
Het burenrecht regelt de rechten en plichten van buren onderling. De regels gelden meestal voor de eigenaren van woningen, maar kunnen ook gelden voor huurders. Buren mogen elkaar niet hinderen. Geschillen met de buren die niet (standaard) vallen onder het burenrecht, zoals overlast, vallen bij de rechtsbijstansdverzekeraars meestal wel onder de dekking burenruzies. 
 
Overweeg je om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten of wil je meer informatie? Maak een afspraak met één van onze adviseurs.