FABEL

Als een echtgenoot erft, dan geldt er een behoorlijke vrijstelling. Er is pas erfbelasting verschuldigd als hij/zij meer erft dan € 723.526 (vrijstelling erfbelasting partners 2023). In een gemiddeld huishouden is een echtgenoot over zijn/haar eigen erfdeel dus veelal geen erfbelasting verschuldigd.