Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt?

Als jij overlijdt, wil je graag weten wat er voor je partner en kinderen is geregeld. Als je overlijdt krijgen je partner en kinderen een nabestaandenpensioen. Dit noemen we ook wel partnerpensioen en wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen. Het nabestaandenpensioen bestaat uit:

  • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum
  • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
  • Wezenpensioen

Het nabestaandenpensioen is in de afgelopen jaren vaak veranderd. Deelnemers weten vaak niet wat het betekent voor het nabestaandenpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Zo denken achterblijvende partners soms dat zij recht hebben op een nabestaandenpensioen. Maar dit is niet altijd het geval. Dit hangt af van de pensioenregeling. Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels eenvoudiger. En de financiële positie van de nabestaanden wordt verbeterd.

De plannen voor het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum zijn:

  • Er komt maar één soort partnerpensioen. Dit nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt, als iemand overlijdt terwijl de overledene deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat iemand geld betaalt of betaald heeft voor een pensioenregeling. Er mag maximaal een bedrag van 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Voor deelnemers is het hierdoor duidelijk welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden.
  • Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte jaren in loondienst. Dat betekent dat het niet uit maakt hoe lang iemand al deelneemt in de pensioenregeling. Er wordt altijd maximaal 50% van het salaris verzekerd.

Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het nabestaandenpensioen in.

  • In het partnerpensioen na de pensioendatum verandert er niets.

Wil jij een nabestaandenpensioen afsluiten? Maak een afspraak met één van onze pensioenadviseurs Jan of Jeroen.