Wat gebeurt er met mijn koopwoning?

Erfgenamen
De hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld een bank, zal bij overlijden als eerste aankloppen bij de eerste erfgenaam. Dit is de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene. Als die er niet meer is, volgen de kinderen.

Erfgenamen die de erfenis aanvaarden zijn verplicht om de hypotheeklasten te voldoen. Ook de onroerend goed belasting, gas, water, licht en verzekeringspremies zijn voor rekening van de erfgenamen.

Heb jij moeite om de hypotheeklasten op te brengen? Wanneer je een NHG-hypotheek hebt, kan de schuld onder bepaalde voorwaarden worden kwijtgescholden.

Als het huis niet op jouw naam staat, maar je wel erfgenaam bent, is er ook de optie om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Dit kan een interessante optie zijn als de hypotheekschuld groter is dan de erfenis.

Erfbelasting
Bij het overlijden van een huiseigenaar wordt de waarde van het huis vastgesteld via een taxatie. In sommige gevallen moet er erfbelasting worden betaald over het huis.

Voor erfbelasting geldt overigens wel een vrijstelling voor de erfgenamen. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van de relatie met de overledene. Zelfs als het huis niet wordt verkocht moet er over de fictieve overwaarde belasting worden betaald.

Overlijdensrisicoverzekering
Om te voorkomen dat nabestaanden worden opgezadeld met een hypotheekschuld die zij niet kunnen dragen, wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering is soms zelfs verplicht.

In de meeste gevallen krijgen de nabestaanden bij overlijden het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering uitgekeerd. Zij kunnen daarmee in één keer (een deel van) de hypotheek aflossen, maar het geld ook op een spaarrekening zetten als aanvulling op het maandelijkse inkomen.

Soms zal een hypotheekverstrekker echter het verpanden van de hypotheek als voorwaarde stellen. Dit betekent dat de verzekeraar bij overlijden direct aan de bank uitkeert en niet aan nabestaanden.

Wil je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten of meer informatie? Maak een afspraak met één van onze adviseurs.