Wat heeft mijn werkgever geregeld?

Er zijn drie pijlers van het pensioenstelsel:

1. Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de eerste pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

2. Pensioenopbouw via de werkgever

De tweede pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

Meestal betalen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. De pensioenuitvoerder belegt de premie om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

3. Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de derde pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

Pensioenvoorziening zzp’ers

Er zijn verschillende pensioenregelingen die speciaal op zzp’ers zijn afgestemd. Dit zijn vrijwillige regelingen in de derde pijler. Het is een eigen keuze van de zelfstandige om hieraan deel te nemen en voor welk bedrag (Rijksoverheid).

Wil jij het pensioen voor jouw werknemers regelen? Maak een afspraak met één van onze pensioenadviseurs Jan of Jeroen.