Alleenstaanden kunnen in 2024 een hogere hypotheek krijgen

Alleenstaanden krijgen meer ruimte omdat zij in verhouding lagere vaste lasten hebben dan wanneer ze zouden samenwonen, is de redenering van onder meer het Nibud.

Ook oud-studenten mogen meer lenen. Er wordt niet langer naar alleen de oorspronkelijke schuld gekeken. Tussentijdse aflossingen wegen straks zwaarder mee. Daarnaast neemt de leenruimte toe voor mensen met een studieschuld met een aflossingstermijn van 35 jaar. Iemand met een schuld bij DUO van 25.000 euro met een rente van 2,56 procent, mag straks 4.000 euro meer lenen met een hypotheekrente van 4,5 procent.

De hypotheeknormen worden volgend jaar in meer situaties verder verruimd. Eerder was al aangekondigd dat een koper meer mag lenen voor een duurzaam huis. Vanaf label D en C scheelt dat 5.000 euro op de hypotheek. Vervolgens gaat die met stappen van 10.000 euro omhoog, tot 50.000 euro extra hypotheek voor een huis met A++++-label én een energieprestatiegarantie voor de komende tien jaar.

Toch blijft koop voor veel alleenstaanden lastig. Bij een modaal salaris van ongeveer 40.000 euro per jaar kun je, afhankelijk van onder meer je leeftijd en je studieschuld, een hypotheek krijgen van grofweg 140.000 tot 160.000 euro, bij een vaste rente voor de komende twintig jaar.

Voor dat bedrag is in veel gemeenten niet of nauwelijks iets te koop. Vooral in de Randstad is het aanbod krap. De gemiddelde huizenprijs lag vorig jaar volgens statistiekbureau CBS rond de 430.000 euro.

Een woordvoerder van De Jonge erkent dat de huizenprijzen kunnen stijgen door deze maatregelen; kopers hebben immers meer te besteden en zullen een hoger bod uitbrengen op woningen. Tegelijkertijd wil het demissionaire kabinet dat meer huizen worden verduurzaamd. Een ruimere hypotheeknorm daarvoor draagt daar volgens het kabinet aan bij (Nibud).

Ben jij alleenstaand en wil je een woning kopen? Onze hypotheekadviseurs berekenen graag jou maximale hypotheek.