Heeft jouw kind schade veroorzaakt?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade bij derde en niet in je eigen woning. Anders moet je een All-in dekking op je inboedel afsluiten. 

Een kind dat met een steentje een mooie tekening op de auto van jouw buurman maakt, een bal die door een ruit wordt geschopt. Of er wordt tijdens het rondhangen uit verveling een spiegel van een auto geschopt. Of tijdens een ruzie gooit een kind bewust de mobiele telefoon van een ander in de sloot. Zomaar wat voorbeelden waar je als ouder of voogd niet direct op zit te wachten, maar die je wel kunnen overkomen.

Afhankelijk van de leeftijd van jouw kind en het soort gedraging kan je als ouder aansprakelijk zijn voor de schade die jouw kind heeft veroorzaakt. Je bent dan aansprakelijk voor de gedraging van een ander. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd.

Als ouder of voogd ben je altijd aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door jouw kind jonger dan 14 jaar. Dit geldt alleen als jouw kind iets doet waardoor schade ontstaat. Deze gedraging moet dan wel als fout aan het kind kunnen worden toegerekend.

Kinderen van 14 en 15 jaar oud zijn in de eerste plaats zelf aansprakelijk voor de schade die zij hebben veroorzaakt. Daarnaast kan ook de ouder of voogd aansprakelijk zijn. Je bent als ouder of voogd niet aansprakelijk als je kunt aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de schade te voorkomen. Bij kinderen die doorgaans riskanter gedrag vertonen, zal de ouder of voogd, naast het kind, dus sneller aansprakelijk zijn.

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken. Hierop zijn wel twee uitzonderingen. De eerste uitzondering: als je als ouder of voogd het kind zelf uitlokt om schade te veroorzaken. De tweede: je doet als ouder of voogd niets om de schade te voorkomen, terwijl je weet dat het kind schade gaat veroorzaken.

Heeft jouw kind schade veroorzaakt en weet je niet wie er verantwoordelijk is? Meld dit dan direct bij onze schade-experts Kelly of Daisy en zij helpen je graag verder.