Ben jij pas gescheiden?

Autoverzekering
Deelden jullie tijdens jullie relatie samen een auto en hadden jullie een autoverzekering met schadevrije jaren? Jullie mogen bij een scheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap deze schadevrije jaren onderling verdelen. Dit kan wel alleen op verzoek van de persoon die deze schadevrije jaren op diens naam heeft staan.

Woonhuisverzekering en inboedelverzekering
Gaan jullie beiden naar een nieuwe woning? Dan kun je de woonhuisverzekering en inboedelverzekering opzeggen en nieuwe verzekeringen afsluiten die passend zijn bij je nieuwe situatie. Blijft één van jullie beiden in het huidige huis wonen? Dan kun je de woonhuisverzekering en inboedelverzekering op één naam zetten.

Levensverzekeringen
Een levensverzekering keert een bedrag uit direct na overlijden of bij in leven zijn op een vooraf afgesproken datum. Dit bedrag kan door jezelf of door je nabestaanden gebruikt worden. Onder levensverzekeringen vallen bijvoorbeeld je overlijdensrisicoverzekering (ORV), je uitvaartverzekering en kapitaal- of lijfrente verzekeringen. In de wet is niets specifieks geregeld over het verdelen van een levensverzekering bij een scheiding.

Overige verzekeringen
Verzekeringen als je rechtsbijstandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of reisverzekering kun je samen of voor het hele gezin hebben afgesloten. Je staat dan samen op één polis, die je kunt laten aanpassen of beëindigen. Als je kinderen bij jou gaan wonen, kunnen ze op jouw verzekering meeverzekerd worden. Gaan je kinderen bij je ex-partner wonen? Dan is het nog steeds slim om je kinderen ook op jouw polis mee te verzekeren, bijvoorbeeld als jullie met elkaar op reis gaan.

Let op!
Wij benoemen hierboven de belangrijkste verzekeringen die kunnen veranderen als je uit elkaar gaat. Maar mogelijk hebben jullie ook nog andere verzekeringen waarop dit invloed kan hebben.

Ga jij scheiden? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door!