de Bruyn & Bremer Assuradeuren


Onder de naam de Bruyn & Bremer Assuradeuren B.V. hebben wij sinds 1998 een volmachtbedrijf in huis.

Door het volmacht zijn wij in staat de klant sneller te helpen. Voor verzekeringen die in ons volmachtbedrijf worden ondergebracht, maken wij de polis op in ons eigen administratiesysteem en wikkelen in de meeste gevallen ook zelf de schades af. Dit betekent korte lijnen en snelle afwikkeling. Prettig voor zowel de klant als voor ons. We zijn niet meer afhankelijk van verwerking door anderen.

Als volmachtbedrijf moet ons kantoor voldoen aan een aantal wettelijke regels op het gebied van bedrijfsvoering en kennisniveau. De betrokken maatschappijen zijn gehouden aan de afspraken die wij met klanten maken. Naast de wettelijke regels is het vertrouwen van de volmachtgevende maatschappij daarom uiterst belangrijk.

Het feit dat wij gevolmachtigd zijn, geeft aan dat we voldoen aan allerlei regels op het gebied van bedrijfsvoering, kennisniveau en betrouwbaarheid.

Op dit moment hebben wij een volmacht van de volgende maatschappijen:
Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.
Delta Lloyd Verzekeringen N.V.
Allianz Global Assistance
Arag S.E.


Wij zijn gespecialiseerd in ..


Wij hebben als volmacht de expertise, ervaring en financiële omvang om risico's voor u direct in te schatten en juist af te dekken. Maatwerk dus in acceptatie en behandeling.

Op een aantal deelgebieden zijn wij gespecialiseerd en hebben wij als volmacht de expertise, ervaring en financiële omvang om risico's voor u direct in te schatten en juist af te dekken. Maatwerk dus in acceptatie en behandeling. Kennis en ervaring is een groot goed. Wij combineren dit in onze volmacht ten gunste van onze relaties. Omdat wij onze relaties goed kennen, kunnen wij een goede inschatting maken van de risico's en deze op een juiste en snelle manier verwerken in de polisdekkingen. Wij monitoren onszelf constant om te zorgen dat onze dekkingen actueel blijven en voortdurend aansluiten met de risico's die onze relaties lopen.

Wil je meer weten?
Neem contact met ons op


Neem vrijblijvend contact op