Melding incasso niet gelukt.

Mocht u van uw bank het bericht hebben ontvangen dat de incasso van vandaag (25 oktober 2022) niet gelukt is, dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.

In de incassobatch die wij bij de bank hebben aangeleverd waren ook premies van november opgenomen. Omdat de premies van november pas 1 november bij u geïncasseerd zouden moeten worden, is de incassobatch door ons bij de bank ingetrokken.

De incasso van de premies van november zullen zoals gebruikelijk gewoon op 1 november gaan plaats vinden. Mocht u nog premies van de maand oktober hebben openstaan,  dan zullen deze premies 27 oktober 2022 geïncasseerd worden.