Opgave bedrijfsgegevens

Wilt u de gevraagde gegevens invullen? Ook graag de reeds ingevulde gegevens controleren en aanpassen, indien nodig.


  Bedrijfsgegevens
  Boekjaar
  Handelsnaam*
  Bedrijfsadres*
  Postcode*
  Plaats*
  Rechtsvorm*
  Inschrijfnummer KvK*
  Bedrijfsomschrijving/HoedanigheidDe verzekerde hoedanigheid bij een AVB omschrijft het type bedrijf met daarbij de werkzaamheden die door het bedrijf worden verricht. Deze verzekerde hoedanigheid wordt vervolgens in de polis van de verzekerde vastgelegd. De verzekeraar zal er in haar voorwaarden op wijzen dat er alleen dekking is binnen deze verzekerde hoedanigheid.*


  Omvang van uw bedrijf
  Indien niet van toepassing vult u 0 in.
  JaaromzetDe jaaromzet of gefactureerde omzet excl. BTW*
  Bruto winst*Van toepassing bij de bedrijfsschadeverzekering. Vaste lasten + netto winst.
  JaarloonHet totaal van alle jaarlonen en sociale premies van de werknemers met een rechtstreeks dienstverband (zowel tijdelijk als vast dienstverband).*
  Aantal eigenaren, firmanten, DGA's, leraren en/of leiders*
  Aantal werknemersTot werknemers in loondienst behoren ook de directeuren van een N.V. en B.V./leden*
  Aantal stagiaires, uitzendkrachten en/of gedetacheerden*
  Heeft u nevenactiviteiten*
  Zijn er artsen in loondienst*
  Heeft u bedrijfsmotorvoertuigen*
  Heeft u extra bedrijfsadressen*
  Heeft u gelieerde ondernemingenEen gelieerde onderneming is een onderneming die verbonden is aan een andere onderneming. Met verbonden wordt hier bedoeld dat de onderneming geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een andere onderneming. Een goed voorbeeld van gelieerde ondernemingen zijn moeder- en dochterondernemingen (of -maatschappijen).*


  Nevenactiviteiten
  Bedraagt de omzet van de nevenactiviteiten € 50.000,- of meer?*
  Omschrijving nevenactiviteit(en)*


  Artsen in loondienst
  Indien niet van toepassing vult u 0 in.
  Aantal artsen en assistenten*
  Aantal paramedici en niet medische assistenten*
  Is de BIG-registratie nog geldig*


  Bedrijfsmotorrijtuigen
  Motorrijtuigen in eigendom van of geleased door het bedrijf. Indien niet van toepassing vult u 0 in.
  Aantal personen-, bestelauto's*
  Aantal motoren, scooters*
  Aantal vrachtauto's*
  Aantal aanhangers, opleggers*
  Aantal werkmaterieel*
  Beroepsvervoer Benelux/Duitsland*
  Beroepsvervoer Europa Kleinbus (personenvervoer)*


  Gelieerde ondernemingen
  Naam ondernemingInschrijfnummer KvKBedrijfsactiviteit


  Gelieerde ondernemingen
  Kies een bestand met uw gelieerde ondernemingen, deze moet minimaal het volgende bevatten: naam onderneming, inschrijfnummer kvk, bedrijfsactiviteit.
  Kies een bestand:*


  Gegevens extra bedrijfsadressen
  BedrijfsadresPostcodePlaats


  Gegevens extra bedrijfsadressen
  Kies een bestand met uw extra bedrijfsadressen, deze moet minimaal het volgende bevatten: bedrijfsadres, postcode, plaats.
  Kies een bestand:*