Machtigingsformulier automatische incasso

  Volledige naam*

  Adres*

  Postcode*

  Plaats*

  Land*

  IBAN*

  Ten name van*

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Bruyn Financieel Adviseurs B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Bruyn Financieel Adviseurs B.V.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Plaats*

  Datum*

  Handtekening*